Regelgeving lading


In een aantal Europese landen zoals Italië en Spanje is het verplicht met een markeringsbord de lading aan de achterzijde van de kampeerauto te markeren. In het kort de ladingvoorschriften per land op een rij. Wij beginnen met de ladingvoorschriften voor Nederland.

Nederland

De lading in Nederland kunnen we onderverdelen in deelbare en ondeelbare lading. De ondeelbare lading wordt veelal met vrachtwagens vervoerd. De deelbare lading kan worden vervoerd met onze kampeerauto

Lading

In de regeling voertuigen is in artikel 5.18.12 en 5.18.13  de regelgeving voor lading vastgelegd.

Deelbare lading

Ook wel korte lading genoemd. Hierbij moet u denken aan het vervoeren van fietsen, scooter(s), de motorfiets, een kano, dakkoffers en ladingkisten. Bij het vervoeren van deelbare lading is het in Nederland niet verplicht de markeringsborden te voeren. De maximale uitsteekmaten zijn:

 • Aan de voorzijde: het uitsteken van de lading aan de voorzijde is verboden. Opmerking: De voorzijde van een aanhangwagen is het hart van de trekoog. Het is niet verstandig de lading voorbij het kopschot van de aanhangwagen te laden ivm de beperkte bewegingsvrijheid bij rijden in bochten.
 • Aan de zijkanten: bij de personenauto (ook kampeerauto) mag de lading maximaal 20 cm aan de zijkant uitsteken. Voor bedrijfsauto's (ook sommige kampeerauto's) en aanhangwagens niet meer dan de toegestane breedte.
 • Aan de achterzijde: voor motorvoertuigen en aanhangwagens mag de lading maximaal 1 meter achter het voertuig uitsteken. De maximale uitsteeklengte van 5 meter achter de achterste achteras mag niet worden overschreden.

Deelbare lading

Ondeelbare lading

Bij het vervoeren van lange ondeelbare lading mag deze lading meer uitsteken dan bij deelbare lading. Het is hier wel verplicht markeringsborden te voeren. Wanneer het markeringsbord bij nacht wordt gevoerd moet aan de achterzijde van de uitstekende lading een rood licht branden. Dit is vereist waarbij deze lading:

 • voor het voertuig uitsteekt. De voorzijde van een aanhangwagen is hier de voorzijde van de trekoog.
 • meer dan 1 meter achter het voertuig uitsteekt
 • meer dan 10 cm buiten de zijkant uitsteekt

De markeringsborden moeten dwars aan de lading op een minimale hoogte van 35 cm en een hoogte van maximaal 1,70 m worden bevestigd.

Markeringsbord

De borden moeten voor het overige verkeer goed zichtbaar zijn.

 • Aan de voorzijde: op motorvoertuigen maximaal 3,50 meter, gemeten vanaf het midden van het stuurwiel. Op de aanhangwagen tot aan de voorzijde trekoog.
 • Aan de achterzijde: op motorvoertuigen en aanhangwagens maximaal 5 meter vanaf de achterste as.
 • Aan de zijkanten: de maximum toegestane breedte is 3 meter. Steekt de lading meer dan 10 cm buiten de zijkant van het voertuig uit, dan zijn markeringsborden vereist. Bij nacht moet de aan de zijkanten uitstekende lading voorzien zijn van een wit licht naar voren en een rood licht naar achteren.

Ondeelbare ladingDuitsland

De lading mag niet aan de voorzijde van de kampeerauto uitsteken en mag maximaal 1,5 meter naar achteren uitsteken. Steekt de lading meer dan 1 meter naar achteren uit, dan moet een helrode vlag van 30x30 cm op een dwarsstang gevoerd worden of een helrood schild van 30x30 cm haaks op de rijrichting.

Italië

 • De lading mag niet voor de kampeerauto uitsteken en niet in de breedte uitsteken.
 • De lading mag maximaal 30% van de voertuig/aanhangerlengte aan de achterkant uitsteken.
 • De lengte van de aanhanger wordt berekend inclusief trekhaak en dissel.
 • Lading moet zijn voorzien van een vierkant reflecterend bord van 50x50 cm, met diagonale rode en witte strepen. Er wordt beboet als het bord niet aan de Italiaanse richtlijnen voldoet. 's Nachts moet de lading worden voorzien van een rood licht.
 • Fietsen op een fietsrek mogen niet uitsteken in de breedte.

Spanje

 • Lading mag max. 2,55 meter breed zijn, en niet buiten het voertuig uitsteken.
 • Lading moet zijn voorzien van een vierkant reflecterend bord van 50x50 cm, met diagonale rode en witte strepen. Beslaat de lading de gehele breedte dan moeten twee van deze borden aan de uiteinden bevestigd worden. Deze moeten samen een omgekeerde V vormen. Er wordt beboet als het bord niet aan de Spaanse richtlijnen voldoet. 
 • Regel voor auto + aanhanger met voor op auto blauw vierkant bord met gele driehoek, geldt niet voor auto's met NL-kenteken.
 • Gezamenlijke lengte auto + aanhanger langer dan 10 meter: buiten bebouwde kom minimaal 50 meter afstand houden tot de voorganger, zodat inhalende voertuigen makkelijker kunnen invoegen.

Portugal

 • Fietsen achter op de camper zijn toegestaan, maar de fietsendrager mag niet uitsteken aan de zijkanten van de camper.
 • Lading achter op de camper moet zijn voorzien van het reflecterend bord zoals dat in Spanje verplicht is.

Frankrijk

 • Als de lading meer dan 1 m uitsteekt, is het verplicht een reflecterend bord aan het achterste punt te bevestigen.
 • 's Nachts of bij slecht zicht moet de lading tevens voorzien zijn van een rood licht.
 • De lading van een voertuig met aanhangwagen mag maximaal 2,55 m breed en 12 m lang zijn.
 • De lading mag maximaal 3 m naar achteren uitsteken en mag aan de voorkant niet uitsteken.

Markeringsborden

Sommige landen in Europa hanteren hun eigen voorschriften voor het toegepaste materiaal en de uitvoering van de markeringsborden. De maatvoering is algemeen 50 x 50 cm. De meeste landen accepteren de kunststoffen borden.

In Italië is een aluminium bord met vijf strepen en in Spanje een aluminium bord met drie strepen verplicht. Zie de voorbeelden in onderstaand tabel. 

Italië Spanje / Portugal
Markeringsbord Italië Markeringsbord Spanje


Meer informatie over lading