Te zwaar beladen


Op deze pagina vind je meer informatie over te zwaar beladen campers.

Wat is lading? De 'Regeling Voertuigen' geeft de volgende definitie:

  • lading: alle personen, dieren, goederen, lastdragers, alsmede zonder gebruik van gereedschap van het voertuig los te nemen laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen, het reservewiel alsmede verwisselbare uitrustingsstukken daaronder niet begrepen;

Om het geringe laadvermogen van kampeerauto’s met een totaal toegestane maximum massa van 3.500 kg te flatteren, hanteren gebruikers en verkopers van kampeerauto’s veelal een bijtelling van tien procent, waarmee de maximumtotale massa op 3.850 kg komt. De wens om meer laadvermogen in de kampeerauto te hebben is begrijpelijk. De vraag is echter of er zomaar tien procent bijgeteld mag worden.

De politie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat controleren in Nederland of beladen voertuigen, waaronder ook de kampeerauto’s, niet te zwaar zijn. Dat doen ze langs de weg met behulp van metingen met weegplaten.

Het doel hiervan is om in het commerciële vrachtvervoer oneerlijke concurrentie tegen te gaan, schade door spoorvorming aan de weg te beperken en de verkeersveiligheid te bevorderen. Voor kampeerauto’s spelen de eerste twee factoren geen rol, de verkeersveiligheid daarentegen wel, met name vanwege eventueel slechtere remvertraging en instabiel rijgedrag.

Technisch gezien levert de kampeerauto voldoende remvermogen om een massa van 3.850 kg veilig tot stilstand te brengen, mits het remsysteem in perfecte conditie verkeert. De oudere of slecht onderhouden remsystemen leveren mogelijk onvoldoende remvermogen. Een remtest kan daar uitsluitsel over geven.

Ook de rijstabiliteit van de kampeerauto kan nadelig zijn. Met name bij de wat oudere kampeerauto's. Bij deze kampeerauto's kunnen het veersysteem en de schokbrekers "vermoeid" zijn. Hetgeen nadelig is voor de rijstabiliteit.

Grenzen

Theoretisch kan de minste overbelading van een kampeerauto leiden tot een boete en/of kan verlangd worden dat lading wordt verwijderd. 
Voor een kampeerauto geldt namelijk niet de regel zoals deze van toepassing is  voor commercieel transport.
In het laatste geval betreft het een economisch delict, waar de volgende strafverordening voor is opgesteld.
Bij een overschrijding van vijf procent of meer van de totaal toegestane maximum massa krijgt de bestuurder alleen een proces-verbaal. Is die overschrijding tien procent of meer, dan moet er ook nog eens lading worden gelost.

Noodsituaties

Het kan ook mis gaan als de camper is voorzien van hulpluchtvering. Want in de praktijk blijkt dat camperaars na het laden hun wagen de hulpluchtvering zodanig op lucht brengen, dat deze de opbouw van de kampeerauto omhoog duwt. De kampeerauto staat mooi vlak, zegt men.

Kampeerauto's met een mechanisch regelbare lastafhankelijk remsysteem bij de achteras krijgt nu het sein dat de kampeerauto leeg is, terwijl deze feitelijk zwaar beladen is. Dat kan leiden tot onvoldoende remvermogen op de achteras of zelfs tot onvoldoende remvermogen in totaal. Gevolg: de kampeerauto kan in noodsituaties niet tijdig en veilig tot stilstand komen.

Verzekering

Overbelading kan gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Verzekeringsmaatschappijen hebben doorgaans in hun polisvoorwaarden clausules opgenomen over het uitsluiten van uitkering bij schade als deze het gevolg is van roekeloosheid.

De maatschappij kan overbelading echter alleen aangrijpen als reden om niet uit te keren, als uit onderzoek van de politie en de verzekeraar blijkt, dat het de oorzaak is van de schade. De overbelading kan bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende remvermogen, het door de remmen schieten, een gebroken achteras, een klapband of een afgebroken veer.

Lees hier meer over de NKC-polis en overbelading.

Rijbewijs

Velen denken dat het rijden in een overbeladen kampeerauto gevolgen heeft voor het rijbewijs. Bij een gewogen kampeerauto met een massa van boven de 3.500 kg zou dan het rijbewijs C(1) nodig zijn. Dat is niet juist.

Als op het kentekenbewijs staat dat de kampeerauto een toegestane maximum massa heeft tot 3.500 kg is rijbewijs B nodig, ook als deze bijvoorbeeld 3.700 kg weegt door overbelading. Alleen als op het kentekenbewijs staat dat de toegestane maximum massa meer dan 3.500 kg bedraagt, heeft de camperaar het groot rijbewijs C(1) nodig. De informatie op het kentekenbewijs is leidend in deze.

Buitenland

In de overige Europese landen gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn. Reden te meer om u aan de op uw kenteken aangegeven 'toegestane maximum massa' te houden.

NKC TIP

Ga met de voor de vakantiereis geladen kampeerauto even langs een weegbrug. Dan is in ieder geval duidelijk hoe zwaar deze is en kan thuis worden besloten of er wat aan een eventuele overbelading gedaan moet worden.Lees hier meer over het onderwerp: Kan de scooter mee?.

Meer informatie over lading