Passagiersvervoer


Passagiers in kampeerauto's moeten worden vervoerd op zitplaatsen die voor dat doel zijn geconstrueerd en ingericht. Aan deze zitplaatsen en de constructie daarvan zijn eisen gesteld voor het bevestigen van autogordels.

Op geïmproviseerde zitplaatsen of zitplaatsen voor gebruik tijdens stilstand, zoals bijvoorbeeld zithoeken en banken die in de lengte richting staan mogen tijdens het rijden geen passagiers meer zitten. De bedoeling van deze verplichting is het beschermen van passagiers.

Voor het gebruik van deze zitplaatsen gelden ook verplichtingen ter bescherming van passagiers. Het betreft hier met name het gebruik van autogordels en kinderbeschermingsmiddelen.

Voor oudere campers kunnen uitzonderingen gelden waardoor het toegestaan is personen te vervoeren op bijvoorbeeld een bank in de lengterichting. Raadpleeg hiervoor het schema op deze pagina.

Het advies is om voor het vervoeren van personen in de camper alleen plaatsen te gebruiken die zijn voorzien van autogordels.

Vervoer van passagiers

Tijdens deelname aan het verkeer mogen passagiers alleen worden vervoerd wanneer zij zitten op de daarvoor bestemde zitplaatsen. Wanneer die zitplaatsen autogordels hebben moeten de gordels worden gebruikt. Hier meer over autogordels.

Het is verboden tijdens het rijden gebruik te maken van het toilet, een kop koffie te zetten of in de alkoof een dutje te doen.

Passagiers in laadruimten

Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig.

Dat houdt in dat het niet is toegestaan passagiers te vervoeren in een Fifth Wheeler. De Fifth Wheeler is een oplegger en wordt voor de toepassing van de verkeersregels aangemerkt als een aanhangwagen.

De opzetunit, staand op de laadvloer van een pickup, wordt als lading gezien. Het vervoer van passagiers is ook hier niet toegestaan.

Fifth Wheeler
De Fifth Wheeler is een aanhangwagen

 

Opzetunit
De opzetunit is lading

 

Het vervoer van passagiers in het woongedeelte is in deze voertuigen verboden.