Zwervend bestaan


Na pensionering je eigen woning verkopen en van de opbrengst koop je een kampeerauto met Nederlands kenteken. Enige persoonlijke bezittingen en huisraad opslaan en de uitkering ingevolge de AOW en het pensioen van de voormalige werkgever op een bankrekening laten storten.

Daarna met je echtgenote in je pas gekochte kampeerauto door Europa reizen. Velen denken aan het moment om dat te kunnen verwezenlijken. De vraag is nu: ben je nu ook binnenlands belastingplichtig? Een belanghebbende bestreed dit.

Zwervend bestaan

Beslissing van het Hof
In artikel 4, lid 1 AWR is, voorzover van belang, bepaald dat naar de omstandigheden wordt beoordeeld waar iemand woont. Belanghebbende en zijn echtgenote zijn na pensionering van belanghebbende een min of meer zwervend bestaan in Europa gaan leiden.

Van belang is of nadien een zodanige duurzame betrekking van persoonlijke aard met Nederland is blijven bestaan, dat moet worden aangenomen dat belanghebbende in Nederland is blijven wonen.

De kampeerauto die in Europa wordt gebruikt heeft een Nederlands kenteken. Belanghebbende en zijn echtgenote staan ingeschreven in het Bevolkingsregister en hebben de Nederlandse nationaliteit behouden. Bovendien hebben zij spaar- en bankrekeningen, een creditkaart en verschillende verzekeringen in Nederland. Daarnaast hebben zij een abonnement op een Nederlands mobiel telefoonnet.

Gelet op hiervoor genoemde feiten is een zodanige duurzame betrekking met Nederland blijven bestaan, dat belanghebbende als het ware in Nederland is blijven wonen. Het hof verwerpt belanghebbende zijn stelling, dat hij alleen beschikt over een postadres in Nederland voor de AOW uitkering. Derhalve woont belanghebbende in Nederland en is daarom binnenlands belastingplichtig voor de vermogensbelasting.

Bron: Hof Amsterdam
E IX, d.d. 09-01-1998,
nr. 97/20655, jaar 1995.