Wolkjes tussen lagen kunststof ramen

Begin dit jaar leverde mijn dealer onze nieuwe camper af, die direct in de winterstalling ging. Daar bleef hij tot tot april dit jaar en werd dus niet gebruikt.

Begin april bleken er tussen de lagen van het vaste kunststof dakraam veel witte wolkjes te zitten. Later ontstond dit eveneens bij alle kunststof ramen, met uitzondering van het raam in de deur. Ik heb half april een mail met foto's van het dakraam naar de dealer gestuurd met de mededeling dat een zijraam dit euvel ook al vertoonde. Helaas geen respons en wij gingen met de camper weg.

Bij terugkomst de dealer weer een mail gestuurd, waarin ik meldde dat alle ramen, met uitzondering van de deur, wolkjes vertoonden. In de vakantie zagen we zelfs een spinnetje en een vliegje tussen de lagen van het vaste dakraam. Ook gebeld naar de dealer en de enige reactie was: "Ja, we hebben het naar het hoofdkantoor in Frankrijk gestuurd. Even geduld, we wachten op antwoord."Maar, ik heb de camper bij de dealer gekocht en niet in Frankrijk en moet dan toch bij hem zijn? De camper is betaald bij aflevering, exclusief € 7.000. Die zou ik nu moeten betalen.

Mijn vraag aan de NKC : 

"Is het normaal dat deze wolkjes tussen de lagen van de kunststof ramen komen? En kan ik de betaling van het resterende bedrag pas doen als deze, naar mijn mening garantiezaken, door de dealer zijn verholpen? Of moet ik wachten op de beslissing uit Frankrijk?"

Antwoord

"U staat in uw recht waar het de aansprakelijkheid van de dealer betreft. Als u een nieuwe camper koopt, heeft u recht op volledige nakoming van de koopovereenkomst* en dus ook op 'wolkenvrije' ramen. Die zijn namelijk niet gebruikelijk bij nieuwe kampeerauto's.
U kunt het bedrag reserveren, echter u moet daar wel melding van maken bij de dealer. Wat betreft uw vraag over de dealer en fabrikant: u hebt gelijk. U moet bij de dealer zijn. Stuur hem daarom een e-mail met dit verhaal, stel daarin een termijn van nakoming vast en vraag om een ontvangstbevestiging."
* De koopovereenkomst behelst in dit geval de levering van een nieuwe kampeerauto. Een koper mag verwachten dat hem een product wordt geleverd zonder gebreken. In dit geval is de kampeerauto niet vrij van gebreken geleverd. De verkoper is in dit geval dan ook tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. De koper kan de verkoper dan ook in gebreke stellen en alsnog nakoming vorderen van de verkoper.

Vervolg

Na dit advies heb ik de dealer een mail gestuurd, echter na enige tijd wimpelden ze me af met: "Ja, wij kunnen er ook niets aan doen. Het ligt aan de fabrikant."En of ik de resterende € 7.000 graag spoedig over wilde maken." Dit heb ik eveneens aan de NKC voorgelegd voor advies.

Reactie NKC: "U heeft het recht om uw prestatie - dus de betaling van € 7.000 - op te schorten, zolang de prestatie van de dealer uitblijft. Hiernaast is het mogelijk dat u hem aanspreekt op wanprestatie. Stuurt u een aangetekende brief met deze mededeling en wacht zijn reactie af."

Resultaat 

Nadat het NKC-lid ook dit advies had opgevolgd, ging de dealer overstag en waren de problemen binnen de kortste tijd verholpen.