Wie is aansprakelijk voor losse wielbouten?

Op een vakantie in het buitenland ontdekte ik de oorzaak van een vreemd geluid: losgelopen wielbouten. Toen ik de leverancier van de winterbanden na thuiskomst hiermee confronteerde, stelde deze dat ik had kunnen weten dat de wielbouten na duizend kilometer moeten worden nagetrokken en dat hij niet aansprakelijk is voor eventuele schade. Klopt dit?

De leverancier had de noodzaak van natrekken moeten melden

In dit soort zaken moet de onderzoeksplicht van de klant worden afgewogen tegen de informatieplicht van de leverancier. De klant is namelijk wel verplicht zich te verdiepen in de overeenkomst die hij sluit. Hij moet goed opletten en zich informeren. Ook is het begrip redelijkheid en billijkheid altijd van belang in dit soort zaken, los van de inhoud van de overeenkomst.

Had de camperaar in dit geval bijvoorbeeld redelijkerwijs kunnen weten dat de wielbouten na duizend kilometer moeten worden aangedraaid? Dit hangt onder meer af van de deskundigheid van de klant. Maar tegenover de onderzoeksplicht van de consument staat de informatieplicht van de leverancier, ook wel de mededelingsplicht genoemd. De leverancier moet uit zichzelf belangrijke informatie over de overeenkomst aan de klant melden, ook al omdat hij vaak niet kan weten of de consument deskundig is.

Mededelingsplicht leverancier

Zeker omdat hij als een professionele partij tegenover een soms onkundige consument staat, weegt de mededelingsplicht van de leverancier zwaarder. Omdat onkundige kopers vaak tegenover professionele partijen als leveranciers staan, worden zij in het rechtssysteem beschermd. In dit soort zaken zal het zwaard van Vrouwe Justitia doorgaans uitvallen in het voordeel van de consument.

De bandenleverancier had de klant er dus op moeten wijzen dat de wielbouten na duizend kilometer moeten worden nagetrokken. Nu de leverancier dit niet heeft gedaan, heeft hij niet aan zijn mededelingsplicht voldaan en kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade die hier eventueel uit voortvloeit.