Wat moeten we regelen bij een gezamenlijke aanschaf?

Wij willen met drie gezinnen een camper aanschaffen voor gezamenlijk gebruik. Is het nodig om een overeenkomst af te sluiten en zo ja, wat moeten we daarin vastleggen?

Leg zoveel mogelijk vast

Als drie gezinnen samen een camper aanschaffen, dan spreekt men in juridische termen van een gemeenschap met drie deelgenoten. In het Burgerlijk Wetboek is hiervoor een groot aantal bepalingen opgenomen (artikel 3:166 t/m 3:200 BW). Een belangrijke bepaling is dat de deelgenoten het genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijke goederen bij overeenkomst kunnen regelen.

Afspraken maken

Voor wie met drie gezinnen een camper wil aanschaffen, is het maken van zo’n overeenkomst van groot belang. In deze overeenkomst kunnen ze bijvoorbeeld afspraken maken over de verdeling van de onderhouds- en stallingskosten, over de tenaamstelling van de camper, over de af te sluiten verzekeringen, over de plaats waar de camper wordt gestald en uiteraard over wie de camper wanneer en voor hoelang mag gebruiken. Als de gezinnen alle drie met de schoolvakanties te maken hebben, dan kan dat nog wel eens een struikelblok worden. En in geval van schade, worden eventuele kosten die niet worden vergoed dan verdeeld? Wanneer wel en wanneer niet? En wat te doen bij mankementen als gevolg van nalatigheid? Wie veel vastlegt, kan een hoop trammelant later voorkomen.

Einde van de overeenkomst vastleggen

Eén ding staat in ieder geval vast: aan de overeenkomst komt ooit een einde. Waarschijnlijk is dat ruim voordat de camper met een restwaarde van nul naar de sloop wordt gereden, dus partijen moeten ook vastleggen hoe ze dit afhandelen. Wat doen ze bijvoorbeeld als een van de gezinnen zich op een gegeven moment wil terugtrekken? Op grond van de wet kan elk gezin in ieder geval te allen tijde de verdeling van de camper vorderen.

Aangezien het niet raadzaam is het voertuig in drie stukken te hakken, zijn er dan twee mogelijkheden: de andere gezinnen krijgen de camper overbedeeld, tegen vergoeding van de overwaarde aan de andere deelgenoten. Het gezin dat er uitstapt, krijgt dus een vergoeding van de andere. Het is raadzaam om vast te leggen hoe de waarde van de camper in zo’n geval wordt vastgesteld. De tweede mogelijkheid is dat de camper aan een derde partij wordt verkocht, waarna de opbrengst onder de drie gezinnen wordt verdeeld.