Kan ik de koop ontbinden als de kilometerstand is teruggedraaid?

Een aantal maanden geleden heb ik een gebruikte camper gekocht. Nu ben ik er bij toeval achtergekomen dat de kilometerteller is teruggedraaid. Ik voel me bedonderd. Kan ik de koop nog terugdraaien?

Ja, maar bij een particulier wordt het lastig. Doe daarnaast melding bij VAT.

Het maakt nogal uit of de camper is gekocht van een bedrijf of van een particulier. Vaste lijn in de rechtspraak is dat een professionele verkoper de kilometerstand van de
auto stilzwijgend garandeert. Als de koper na aanschaf concludeert dat de echte kilometerstand afwijkt van wat er op de teller staat, kan de koper een beroep doen op zogeheten non-conformiteit. Dat wil zeggen dat de camper niet de eigenschappen heeft die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Camper kopen van een professional

De professionele koper kan er niet onderuit dat hij verantwoordelijkheid is voor de juistheid van de kilometerstand, ook niet met een algemene clausule in de koopovereenkomst zoals ‘de koper koopt het voertuig op eigen bate en schade’. Ook speelt het geen rol of de verkoper garantie heeft gegeven en het maakt ook niet uit of de verkoper wist dat er aan de teller was gerommeld.

Aangezien de verkoper de afwijking in de kilometerstand niet kan repareren, kan de koper de overeenkomst in beginsel meteen ontbinden. Er moet dan wel sprake zijn van een behoorlijke afwijking en niet bijvoorbeeld een paar honderd kilometer. Een andere mogelijkheid is dat de koper het verschil in waarde van het bedrijf terugvordert en de camper houdt.

Camper kopen van een particulier

Bij het kopen van een camper van een particulier, is het veel moeilijker om de koop te ontbinden. De verkoper is weliswaar verplicht eventuele gebreken te melden, maar de koper mag er ook niet vanuit gaan dat er geen gebreken zijn. Voor de koper geldt daarom een veel zwaardere onderzoeksplicht. Maar als de koper op wat voor manier dan ook aannemelijk kan maken dat de particuliere verkoper wist dat de kilometerstand niet klopte, bijvoorbeeld met de verklaring van een getuige, kan de overeenkomst met een beroep op dwaling worden vernietigd. Dat geldt ook als de verkoper de kilometerstand in de koopovereenkomst heeft gegarandeerd.

Overigens is het altijd van belang dat partijen de kilometerstand bij de aankoop vastleggen, zowel bij particuliere als bij een bedrijfsmatige verkoper.

Melding

Is er een sterk vermoeden van tellerfraude? Dan adviseren wij om (indien gewenst anoniem) melding te doen. Dat kan bij Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT).