Is de stallingeigenaar aansprakelijk voor schade?

Bij het plaatsen van mijn camper in de stalling heb ik de aanwijzingen van de stallingeigenaar gevolgd, maar de camper bleek te hoog, waardoor ik nu schade aan mijn dak heb. Is de eigenaar van de stalling hiervoor aansprakelijk?

Ja, doorgaans is de eigenaar hiervoor aansprakelijk

Bij het stallen van een camper in een stalling is er sprake van een bewaarnemingsovereenkomst. De regels rond bewaarneming zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:600. Daarin staat dat de bewaarnemer, in dit geval de stallingeigenaar, aan de campereigenaar belooft de zaak die hem is toevertrouwd te bewaren en terug te geven. Op grond van de wet moet hij de zorg van een goed bewaarder in acht nemen. Doet hij dit niet, dan schendt hij zijn zorgplicht en is hij aansprakelijk voor schade.

Afspraken in stallingsovereenkomst

Het is verstandig de afspraken over de stalling en eventuele schade in een stallingsovereenkomst vast te leggen. Hierin kunnen ook bepalingen staan over het plaatsen van de camper. De eigenaar van een camper is er meestal aan gehouden om de aanwijzingen van de stallingseigenaar bij het parkeren van de camper in de stalling op te volgen. Als hierbij schade aan het dak ontstaat, heeft de stallingseigenaar de situatie blijkbaar niet goed ingeschat. Hij is dan ook in principe aansprakelijk voor de ontstane schade aan het dak. De campereigenaar moet dan wel bewijzen dat hij de aanwijzingen van de stallingseigenaar opvolgde.

Als daarover discussie ontstaat, zal de campereigenaar waarschijnlijk met zijn schade blijven zitten. Soms denkt een stallingshouder zijn aansprakelijkheid uit te sluiten door een bordje op te hangen met de tekst ‘voor eigen risico’, of iets dergelijks. Zo’n uitsluiting kan op grond van de wet onredelijk bezwarend zijn en daarmee vernietigbaar.

Zelf camper verzekeren tegen schade

Het is van belang de camper zelf ook tegen schade te verzekeren. Staat de aansprakelijkheid van de stallingeigenaar niet vast of ontstaat hierover discussie, dan is er in elk geval een verzekering die de schade aan de camper dekt.