Kan ik schade op de camperplaats verhalen?

Kan ik schade op de camperplaats verhalen?

Alleen als het de exploitant aan te rekenen is

In z’n algemeenheid geldt het beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt, zowel bij ongelukken die in en om het huis gebeuren als bij schades tijdens vakanties. Dit wil echter niet zeggen dat schade die tijdens een verblijf op een camping of camperplaats ontstaat nooit op de beheerder of de eigenaar kan worden verhaald.

Veel Nederlandse campingbedrijven maken gebruik van de Recron-voorwaarden of een afgeleide daarvan. Hierin is bepaald dat de campingondernemer verplicht is om zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren, maar ook dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, behalve als dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. In dat geval is er sprake van een zogeheten wanprestatie.

Succesvol aansprakelijk stellen

Dit is in lijn met het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Daarin is vastgelegd dat als schade aan iemand toe te rekenen is, deze persoon de schade ook moet vergoeden. Een ondernemer mag geen algemene voorwaarden hanteren die deze wettelijke aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Ook het plaatsen van een bordje ‘betreden op eigen risico’ vrijwaart de beheerder of de eigenaar van een terrein niet van iedere aansprakelijkheid voor schade.

Om een exploitant met succes aansprakelijk te kunnen stellen, moet er dus sprake zijn van een tekortkoming die hem toe te rekenen is. Daarmee ligt de lat voor de aansprakelijkheid vrij hoog, want dat zal op een camping of camperplaats niet snel het geval zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake van zijn als een exploitant naar aanleiding van een reeks diefstallen geen enkele maatregel neemt om herhaling te voorkomen.

Ook bij schade als gevolg van het omvallen van een boom hangt het af van de omstandigheden. Als het gaat om een gezonde boom die tijdens extreme weersomstandigheden is geveld, dan ligt aansprakelijkheid van de campingeigenaar niet voor de hand. Was de boom echter overduidelijk ziek en was het te voorzien dat de wind vroeg of laat het laatste zetje zou geven, dan heeft een aansprakelijkstelling wel kans van slagen.

Gemeentelijke camperplaatsen

Overigens: ook bij gemeentelijke camperplaatsen kan de eigenaar mogelijk aangesproken worden voor schade die hier ontstaat. De gemeente moet er namelijk voor zorgen dat de aangeboden plaats veilig te gebruiken is.