Veersystemen


De functie van vering is het scheiden van de kampeerautomassa in een afgeveerd (de opbouw) en een onafgeveerd deel (de wielen en assen). De opbouw rust op de veer en de wielen en assen volgt de contouren van de weg.

Vering

Het doel van die massascheiding is enerzijds een gelijkmatige massaverdeling van de opbouw over de wielen en anderzijds een trillingsisolatie ten opzichte van de stootkrachten die ontstaan bij het rijden over de weg.

Door toepassing van vering is een trillingssysteem ingebouwd. Demping, waarvoor de veerdemper (ook wel schokbreker genoemd) zorgt, is dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat er resonantie ontstaat. Een goed werkende schokbreker is dan ook van belang voor een veilig en stabiel rijgedrag van de kampeerauto en het voorkomt al te grote inbreuk op de verschillende voertuigonderdelen.

Gewichtsverdeling

Een kampeerauto weegt vakantiegereed al gauw zo’n 3.300 tot 3.500 kg of soms meer. Dat gewicht wordt op de wielen overgebracht. Omdat de wielen draaien gaat dit via de as en de naaf met zijn wiellagers.

Gewichtsverdeling

Via draagveren (bladveren, schroefveren en luchtveren) en reactiearmen, die tussen het chassis en de assen zijn aangebracht, worden de gewichtskrachten overgebracht. De gewichtsverdeling over de wielen is niet altijd gelijk en constant, maar verandert door:

  • de lading en de plaats van de lading
  • het remmen
  • accelereren
  • wegoneffenheden en hellingen
  • doorrijden van bochten enz.

Dat vraagt nogal wat van de draagveren en reactiestangen. Elke draagveer moet dan ook berekend zijn op een maximum belasting die kan optreden en moet tevens voldoende soepelheid hebben bij een minimum belasting. De reactiestangen moeten voldoende sterk zijn om de verschillende krachten op te kunnen vangen .

Vering2

Gerelateerde informatie