Veersystemen - Hydropneumatisch veersysteem


Inhoudsopgave - Veersystemen


Hydropneumatisch veersysteem

Inleiding

Het veersysteem heeft tot taak de schokken, veroorzaakt door het rijden over oneffenheden op de weg, tot een minimum te beperken. Lange tijd stonden constructeurs voor een dilemma. Het comfort is belangrijk, maar ook een goede wegligging. Het ene stond het andere in de weg.

Een veersysteem is comfortabel wanneer zij soepel is. Voor een goede wegligging moeten de wielen contact houden met de weg en moet de deinende beweging van de carrosserie, ontstaan door het rijden over oneffenheden, worden gedempt. De schokdempers zorgen daarvoor.

De toename van de massa van het voertuig mag niet al te veel invloed hebben op de soepelheid en demping. Een soepele vering verliest haar flexibiliteit door toename van de lading, terwijl door afname van lading het zwaartepunt hoger komt te liggen en de wegligging nadelig beïnvloedt. Met klassieke mechanische veersystemen bleek het onmogelijk al die parameters onder te brengen in eenzelfde systeem.

Citroën heeft daartoe in 1953 de oplossing bedacht met de uitvinding van de hydropneumatisch veersysteem. Dit systeem werd experimenteel toegepast op de Traction “15 Six”. In serieproductie is hydropneumatica onder meer toegepast in de bekende DS-modellen (de snoek), CX-, BX- en de C5-modellen van Citroën. Het is een interactief veersysteem dat reageert op het voertuigdynamisch rijgedrag.

Inmiddels heeft het concept van hydropneumatic ook ingang gevonden in de kampeerautosector.

Het hydropneumatisch veersysteem

De firma Goldschmitt heeft met zijn ontwikkelingspartners Hydac en Concorde de hydropneumatische vering opgepakt en ontwikkeld en aangepast aan zwaardere voertuigen. Het wordt op dit moment getest op het chassis van de Iveco Daily. Olie en stikstof nemen de vering en demping over.

In milliseconden reageert het systeem op de wisselende belastingen als gevolg van het rijden over oneffenheden, bij het rijden in bochten en bij stevige zijwind of bij het passeren van grote vrachtauto's. Zo wordt een dreigend overhellen van de opbouw direct tegengewerkt. Het hydropneumatisch veersysteem komt het dynamisch rijcomfort en -stabiliteit ten goede.

Het principe

Het principe Hydropneumatiek is een combinatie van hydrauliek en persgas (een gas onder druk). Als gas wordt stikstof toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een soort bol die met een membraam is gescheiden in twee kamers. De bovenste kamer is gevuld met stikstof (blauw) en de onderste kamer met olie (groen). De olie wordt met een plunjer, die met het wielgeleidingsysteem is verbonden, aangestuurd. De beweging van de wielen worden middels oliekolom overgebracht op de stikstof.

 

De constructie

Virtuele weergave Feitelijke uitvoering
Virtuele weergave van de achteras van de Iveco Daily, met hydropneumatic veersysteem. De constructie van de veerbol komt overeen met de veerbol op voorgaande afbeelding Feitelijke uitvoering van de constructie

 

Traditionele uitvoering Traditionele uitvoering van een luchtveersysteem. Bij toepassing van de hydropneumatisch veersysteem komt de luchtbalg te vervallen. De Panhardstang blijft gehandhaafd voor het opvangen van het zijwaarts verschuiven van de opbouw. De schokdemper verdwijnt eveneens.De afbeeldingen zijn van Goldschmitt