Slim gefikst: geen spanning op het stopcontact


Het mobieltje wordt via de boordaccu geladen, maar de telefoon geeft geen reactie nadat de stekker in het 12V-stopcontact is gestoken. Een tweede stopcontact werkt evenmin. Is de lader defect of is er iets anders aan de hand? Met een multimeter is vast te stellen  waar het probleem zit.

1.
Slim Gefixt 4 3
Vastgesteld is dat de 12V-schakelaar op het bedieningspaneel voor de boordaccu is ingeschakeld. De stroomverbinding is eenvoudig te controleren met een multimeter, die vanaf 15 euro te koop is bij een bouwmarkt of een elektronicaspeciaalzaak.

2.
Slim Gefixt 4 6

De keuzeschakelaar van de multimeter voor accu’s in de stand DCV plaatsen. Dat staat voor direct current volt ofwel gelijkspanning. De ACV-positie is voor wisselspanning, alternating current volt. Ter controle: het symbool staat voor gelijkspanning, staat voor wisselspanning.

3.
Slim Gefixt 4 7

De zwarte meetstift, die met de COM-ingang van de multimeter is verbonden, wordt op de buitenmantel van het stopcontact geplaatst. De rode meetstift, die in de V/Ω-ingang van de meter zit, maakt contact met het pluscontactpunt van het stopcontact. Bij voldoende spanning moet de meter nu 12 volt of meer aangeven.

4.
Slim Gefixt 4 11

Geeft de meter 0 volt aan, dan is de stroomverbinding vanaf de accu naar het stopcontact onderbroken. Stel allereerst vast of de zekering in het stroomcircuit van het stopcontact nog functioneert. In de handleiding van de camper is de locatie van de zekering te vinden, vaak op de EBL (elektrobloklaadregelaar).

5.
Slim Gefixt 4 12

De in dit geval onder de passagiersstoel gemonteerde EBL zit achter een afdekplaat en kan naar voren worden getrokken.

6.
Slim Gefixt 4 13
Trek de zekering uit de houder. Soms wordt er bij een setje reservezekeringen een kunststof pincet meegeleverd, waarmee dit makkelijk gaat. Met het blote oog is vaak nauwelijks verschil te zien tussen een defecte en een nieuwe zekering.

Slim Gefixt 4 14

7.
Slim Gefixt 4 15
De multimeter is ook zeer geschikt om een zekering door te meten. De keuzeschakelaar moet hiervoor op de stand ohm, het symbool . Als de zekering in orde is, geeft de meter 0 ohm aan als de twee contactpunten met de meter worden verbonden. Is de zekering  defect, dan wordt een hoge weerstand aangegeven, meestal aangegeven met I. Vergelijk altijd een nieuwe met de defecte zekering.

8.
Slim Gefixt 4 20

Na het vervangen van de zekering moet het stopcontact weer spanning geven. Is dat nog niet het geval, controleer dan nogmaals de zekering. In geval van kortsluiting, meestal in het stopcontact, zal de zekering wederom defect zijn. Controleer in dat geval eerst of er sprake is van inwendige sluiting. Zet de meter in de ohmstand en meet de weerstand tussen het pluscontactpunt en de minpool bij de mantel. Als de meter 0 ohm aangeeft, is er sprake van kortsluiting.

Slim gefikst: geen spanning op het stopcontact