Gasinstallatie - Veiligheid, keuring, normen en G607 gaskeuring


Inhoudsopgave - Gasinstallatie


Veiligheid, keuring, normen en G607 gaskeuring

Veiligheid

Nog steeds vinden er ongevallen plaats met gasinstallaties. De meeste ongevallen vinden plaats door foutieve handelingen en onwetendheid. Bij het omgaan met toestellen die gas gebruiken is veiligheid van primair belang.

Bij lekkages aan de gasinstallatie is er altijd kans op brandgevaar. Het gasluchtmengsel in de omgevingslucht is bij een gasaandeel van ca 2%-10% brandbaar. Aan de randen van een gaswolk is het altijd mogelijk het gas met een of andere ontstekingsbron tot ontbranding te brengen.

Het uitstromend gas verdrijft zuurstof. Naast brandgevaar is er ook verstikkingsgevaar. Uitstromend gas is aan zijn typische geur te herkennen.

Uitstromend gas is zwaarder dan lucht en stroomt altijd naar laag gelegen plaatsen. Met een gasdetector is het mogelijk uitstromend gas tijdig te signaleren. Het is handig op verschillende plaatsen een gasdetector te monteren. Bijvoorbeeld in de gasbun, in de buurt van het aanrecht, de kachel en de boiler. Monteer de detector op vloerhoogte.

NKC TIP

Laat de gasinstallatie elke twee jaar keuren door een gespecialiseerd bedrijf.

Keuring

Bij de APK-keuring worden naast het hoofdbrandstofsysteem van de basisauto ook andere brandstofsystemen gecontroleerd. Dat is bijvoorbeeld de gasinstallatie voor huishoudelijke toepassing in de kampeerauto. Er wordt gecontroleerd op lekkage en beschadiging van de drukhouder(s).

Volgende bedrijven kunnen gasflessen keuren:
Verhaaf - Veghel 
Emgas - 's Hertogenbosch

Normen

De installatie voor huishoudelijk gebruik van gas in de Europese kampeerauto voldoet aan de Industrienorm NEN-EN 1949-2009 Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor huishoudelijk gebruik in vrijetijdsvoertuigen en voor verblijf in andere voertuigen. Deze norm is opgenomen in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 2577.

In Nederland gebeurt de bevestiging van de zogenaamde "liggende" drukhouders volgens de voorschriften van de Bijlage X van de Regeling Voertuigen. De appendages die op deze drukhouders zitten voldoen aan de VN/ECE 67. Ook deze voorschriften zijn opgenomen in de NPR 2577.

De gasinstallaties die volgens deze voorschriften zijn geïnstalleerd zijn brandveilige installaties. De toezichthoudende instanties, zoals de brandweer en politie, controleren op basis van deze voorschriften de gasinstallaties.

G607 gaskeuring

In bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is een tweejaarlijkse G607 gaskeuring verplicht. Er zijn campings waar naar het G607 keurmerk wordt gevraagd. 
In 2017 is de BOVAG gestart met een opleiding waarmee er nu een aantal Nederlandse bedrijven is die deze keuring kunnen uitvoeren.