Gasinstallatie - Slim gefikst: gasvlambeveiliging faalt


Soms lukt het niet om een gaspit van de kookplaat brandend te houden, ook niet na het langer ingedrukt houden van de gasknop. Meestal betekent dit dat de gasvlambeveiliging niet goed werkt, vaak als gevolg van vervuiling van het systeem.

De thermische beveiliging van de kookplaat werkt met een afsluitklepje, dat de gastoevoer afsluit als de vlam niet brandt. Deze elektromagnetische klep zit aan de onderzijde van de gaskraan. Door deze in te drukken,
wordt het klepje tijdelijk geopend, zodat het gas kan stromen en de pit branden. Na het indrukken van de bedieningsknop en het ontsteken van de pit, moet de vlam de metalen stift bij de gaspit voldoende verhitten. Hierdoor komt vanuit het thermokoppel een stroom op gang, die voldoende is om het elektromagnetische klepje open te houden. Na ongeveer tien seconden moet de stift voldoende verhit zijn en kan de kok de knop loslaten. Als de vlam dan niet blijft branden, kan dat meerdere oorzaken hebben: de stekkers van het thermokoppel maken slecht contact; het spoeltje van de gasklep blijft hangen; de stift is onjuist afgesteld of vuil; of het thermokoppelelement is defect.

1.

IMG 5704
Controleer of er voldoende gas op voorraad is. Controleer ook of het slechts om een of meerdere gaspitten gaat.

2.

IMG 5731

De vlambeveiliging zit onder het gascomfort. Om erbij te kunnen, moet de bovenste en in sommige gevallen ook de tweede lade van het keukenblok eruit. Soms moet ook een hitteplaat worden verwijderd, die meestal met een schroefje aan de onderzijde van de gaspit vastzit.

Slim Gefikst Thermokoppel

3.

IMG 5738
Elke pit heeft een aparte gasklep, die elektromagnetisch wordt geopend of gesloten. Ook zijn de leidingen van het thermokoppel per gaspit te zien. Controleer allereerst de leiding van de gaspit die niet werkt. Volg de leiding van de pit naar de gasklep. Verwijder de twee stekkers en controleer deze op corrosie of vuil.

4.

IMG 5746
De stekkers verschillen, zorg dat de juiste stekker op de overeenkomstige verbinding komt. Een beetje inspuiten met WD-40 of contactspray wil het contact meestal verbeteren. Controleer op de zelfde manier de overige verbindingen en behandel ze zonodig.

5.

IMG 5754
Als de gasklep onder de gasknop blijft kleven, moet deze gangbaar worden gemaakt. Dat kan door de knop diverse maken in te drukken en los te laten en daarna open en dicht draaien. Controleer vervolgens of het thermokoppel
nu wel werkt en de vlam na verhitting blijft branden.

6.

IMG 5764
Controleer ook de afstelling van de stift naast de gaspit. Verwijder de pannendrager en maak indien nodig de stift schoon met een schuursponsje. Ontsteek vervolgens de gaspit. Controleer of de punt van de vlam de stift volledig raakt. De vlam mag niet te ver van de stift af staan. Duw eventueel de stift met een grote schroevendraaier voorzichtig dichter bij de gaspit.

7.

IMG 5711
Indien geen van de oplossingen werkt, zit er niets anders op dan het thermokoppel te laten controleren. Het vastzetten van de gasknop, om zo het gas te laten stromen, is geen aanrader. Het gas blijft dan ook stromen als de vlam
uitwaait, met alle gevaren van dien.

Bekijk ook de video: