Gas in de winterperiode


Afhankelijk van de mengverhouding van het gasmengsel en de buitentemperatuur, heeft de gashouder een werkdruk van ongeveer 2 tot 8 bar. Propaan gaat tot ongeveer -42° C nog over in damp en voor butaan is dat tot ongeveer 0° C.

Zijn de temperaturen lager dan vormen de vloeibare gassen geen damp meer en blijven vloeibaar. Een eventueel brandende verbruiker gaat uit en kan niet meer worden aangestoken. Daarom is het bij camperen bij lage temperaturen (± <5°C) verstandig de gasflessen met propaan te laten vullen.

Bij LPG gebruik zal bij lage temperaturen alleen het propaan verdampen, het bestanddeel butaan blijft vloeibaar achter in de fles. Het lijkt of het gas op is. Zou men opnieuw laten vullen met LPG dan herhaalt zich dit proces en komt er steeds meer butaan in de fles. Dit deel zal pas weer bij temperaturen boven het vriespunt verdampen.

Gerelateerde informatie