Drukregelaar


Op deze pagina vind je meer informatie over de drukregelaar.

Drukregelaar

De drukregelaar voldoet aan de NEN-EN 12864 Niet instelbare drukregelaars met een maximale uitlaatdruk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar, en een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h voor LPG, en de daarbij behorende veiligheidsinrichtingen.

De gasdrukregelaar werkt op een ingangsdruk die ligt tussen de 0,3 en 16 bar en heeft een uitlaatdruk van 30 mbar. Verder is de regelaar voorzien van een overdrukveiligheidsinrichting die bij een overdruk van 100 mbar afblaast. Hiermee wordt voorkomen dat de aangesloten en inwerking zijnde verbruikstoestellen met een te hoge gasdruk worden gevoed.

Er geldt geen gebruiksduur, maar het advies is om na vijf jaar vanaf het productiejaar de regelaar te vervangen. Het productiejaar staat op de achterzijde van de drukregelaar aangegeven.

Gerelateerde informatie