Trekhaak


Met een trekhaak heeft de kampeerauto de mogelijkheid een aanhangwagen of een lichte personenauto te trekken. Ook is het geschikt om een Twinny Load voor het meenemen van fietsen te monteren.

Voor ieder kampeerautochassis is een trekhaak verkrijgbaar. Naast de maatvoering van het chassis bepaald ook de lengte van de achteroverbouw van de kampeerauto welk type trekhaak uiteindelijk geschikt is. De lengte van de achteroverbouw kan per type en model kampeerauto verschillend zijn. Bepalend is ondermeer de lengte van de opbouw. Uiteraard is iedere trekhaak passend te maken. Daarbij is het soms nodig aan de onderzijde van de achterwand enige minder fraaie aanpassingen te doen.

Het is ook van belang een trekhaak te kiezen die de mechanische belasting, die de combinatie van kampeerauto en gekoppelde aanhangwagen tijdens het rijden opwekt, aan kan. Er moet rekening worden gehouden met de totale massa van de kampeerauto (vakantieklaar) en van de te trekken aanhangwagen of personenauto. Voordat je een trekhaak laat monteren is het dus zaak vooraf goed te informeren.

Trekhaak1 Trekhaak2

Goedkeuring

Het typeplaatje op de trekhaak geeft aan dat de trekhaak type gekeurd is. Dit plaatje vermeldt de verticale kogeldruk en de D-Waarde. De D-Waarde is de maat voor de belastbaarheid van de trekhaak. Hoe hoger de D-waarde hoe hoger de belastbaarheid. De belasting van de inrichting is afhankelijk van de massa van de kampeerauto en van de massa van de aanhangwagen. Lees hier meer over de D-waarde.

Sinds april 1998 staat het maximale aanhangwagengewicht bij nieuw geregistreerde kampeerauto's op het kentekenbewijs deel I vermeldt. Bij kampeerauto's met een trekhaak die voor april 1998 een kentekenbewijs hebben gekregen staat het maximale aanhangwagengewicht op het aanvullingsblad.

Kentekenbewijs

Op het kentekenbewijs van het trekkend voertuig staat welk aanhangwagengewicht het maximaal mag trekken. Er zijn verschillen. Een bepaald motorvermogen van de kampeerauto en de aanwezigheid van accessoires, kunnen ertoe leiden dat de fabrikant of de RDW een lagere aanhangwagengewicht bepalen. Wanneer op de trekhaak of het aanvullingsblad een lagere waarde staat, moet uiteraard deze waarde worden aangehouden.

Zie onderstaand kentekenbewijs.

  • Het kentekenbewijs is afgegeven voor een bedrijfsauto (1)
  • Die is ingericht als kampeerauto (2)
  • Met een ledige massa van 2.840 kg (3)
  • De maximum toegestane massa is 3.500 kg (4)
  • Het laadvermogen is het verschil tussen deze eenheden en bedraagt 660 kg (5)
  • Ongeremd mag er maximaal 750 kg (7) worden getrokken en geremd maximaal 1.500 kg (8)

Kentekenbewijs

Kogeldruk

De kogeldruk is de verticale druk die de dissel van de aanhangwagen via de kogelkap op de trekhaakkogel uitoefent. De maximale kogeldruk staat op het typeplaatje van de trekhaak. Deze waarde ligt meestal tussen de 50 en 75 kg. Bij het ontbreken van het typeplaatje geldt er een maximale verticale last van 50 kg. In dat geval mag de aanhangwagen niet meer dan 750 kg wegen of, indien dit lager is, het ledige gewicht van het trekkend voertuig.

Het belang van een juiste kogeldruk wordt vaak onderschat. Een te hoge kogeldruk oefent onder bepaalde omstandigheden enorme krachten uit op de trekhaak en heeft een flinke toename van de achterasbelasting van het trekkend voertuig. Bij stevig afremmen of slingeren van de combinatie is het krachtenspel vele malen groter. Een te lichte kogeldruk heeft een 'zweverig' en instabiel rijgedrag tot gevolg. Het is dan ook raadzaam voor het vertrek de kogeldruk te meten. Hiervoor zijn verschillende kogeldrukmeters te koop.

Opmerkingen
Bij het ontbreken van het typeplaatje op de trekhaak moet deze opnieuw worden gekeurd. Neem hiervoor contact op met de fabrikant van de trekhaak of met een ANWB-keuringsstation. Na goedkeuring ontvang je een nieuw typeplaatje.

Is het kentekenbewijs van de kampeerauto afgegeven voor april 1998 dan moet deel I van het kentekenbewijs worden opgestuurd naar de RDW in Veendam. Je ontvangt dan een nieuw deel I met hierop een vermelding van het maximale toegestane gewicht van aanhangwagen.

Verzekering

Wanneer de kampeerauto casco is verzekerd en er is op een later moment een trekhaak gemonteerd dan is het noodzakelijk dit aan de verzekeraar te melden. Anders is de trekhaak niet meeverzekerd.

Is een trekhaak met een afschroefbare kogel gemonteerd, dan is het gebruik van een stabilisator niet mogelijk. De kans bestaat namelijk dat de stabilisator de kogel losdraait.

Gerelateerde informatie