D-waarde


De D-Waarde, in het Engels D-value genoemd, is de maat voor de belastbaarheid van de trekhaak. Hoe hoger de D-waarde hoe hoger de belastbaarheid. De totale massa van het voertuig en de aanhangwagen zijn bepalend voor de belasting van de inrichting.

Typeplaatje D-waarde
D-value 8.1 kN

De D-Waarde staat op het typeplaatje van de trekhaak en wordt als volgt berekend.

Formule1 D: D-Waarde [kN]
mV: massa trekkend voertuig in kg
mA: massa aanhangwagen in kg
g: 9.81m/s2

D-Waarde aanhangwagenkoppeling

Voorbeeld:

  • De massa van de aanhangwagen is 1.700 kg.
  • De massa van het voertuig is 3.500 kg.
Typeplaatje Info typeplaatje. De maximum toegestane massa is 3.500 kg. De maximum toegestane belasting vooras is 1.850 kg en achteras is 2.120 kg. Het maximum toegestaan treingewicht (trekkend voertuig + aanhangwagen) is 5.200 kg.
Formule2 Er moet in dit voorbeeld gekozen worden voor een trekhaak die minimaal berekend is op een belasting van 11,2 kN.

 

Maximum toegelaten massa aanhangwagen

Massa aanhangwagen bij minimaal beladen trekkend voertuig: bijvoorbeeld 3.100 kg.

Formule3

Formule4

Het treingewicht (massa voertuig + massa aanhangwagen) is: 3.100 + 1.807 = 4.907 kg. Volgens de gegevens op het bovenstaande typeplaatje van het basisvoertuig blijft het treingewicht onder het maximum toegestane treingewicht van 5.200 kg. Technisch gezien valt deze combinatie binnen de gegevens van de fabrikant.

Massa aanhangwagen bij maximum beladen voertuig.

Formule5

Het treingewicht in dit voorbeeld is: 3.500 + 1.770 = 5.270 kg. Dit is dus niet toegestaan omdat het maximaal toegestane treingewicht (trekkend voertuig + aanhangwagen) 5.200 kg bedraagt.

Massa aanhangwagen bij overbeladen voertuig

De overbelading is bijvoorbeeld 300 kg.

Formule6

Het treingewicht in dit voorbeeld is: 3.800 + 1.632 = 5.432 kg. Dit dus niet toegestaan omdat het maximaal toegestaan treingewicht 5.200 kg bedraagt.

Toename achterasbelasting

Bij het trekken van een aanhangwagen verhoogt de positieve koppelingsdruk de achterasbelasting van het trekkend voertuig. De berekening is als volgt:

Voorbeeld:
Wielbasis (W): 2.500 mm
Achteroverbouw (A): 1.100 mm
Koppelingsdruk (K): 75 kg

Formule7 uitleg

Formule7

Het kentekenbewijs

De rekenvoorbeelden geven aan wat in het gegeven voorbeeld de technische mogelijkheden zijn van het basisvoertuig. Technisch gezien moet er rekening worden gehouden met het vermelde treingewicht op het typeplaatje. Maar de informatie op het kentekenbewijs, bepaald de RDW, geeft aan wat je in de praktijk uiteindelijk maximaal mag trekken. De gegevens op het kentekenbewijs zijn leidend.

In de praktijk kan het voorkomen dat de D-waarde van de aanwezige trekhaak niet toereikend is. Dat wil zeggen, de trekhaak is niet sterk genoeg. Veelal is dat in een situatie van overbelading van het trekkend voertuig en/of van de aanhangwagen.

Bij het analyseren van een verkeersongeval, als gevolg van een gebroken trekhaak, zal bij het onderzoek worden onderzocht of de D-waarde in overeenstemming is met de combinatie.

Gerelateerde informatie