Asbelasting - Kan de scooter mee?


Inhoudsopgave - Asbelasting


Kan de scooter mee?

Inleiding

Onze kampeerauto met een toegestane maximum massa van 3.500 kg heeft niet altijd voldoende gewicht over om bijvoorbeeld scooters of fietsen mee te kunnen nemen. Dat kan heel vervelend zijn. Want graag zouden we een extra scooter of fiets mee willen nemen.

De mogelijkheid om de zeer populaire fietsen met trapondersteuning of scooters mee te kunnen nemen vraagt in technische zin de nodige aandacht.

De drager

De fabrikanten van fietsen- en scooterdragers construeren hun systemen zodanig dat ze uitstekend berekend zijn op het dragen van fietsen en scooters. Dat is geen enkel probleem.

Het draagvermogen van de verschillende uitvoeringen variëren van 100 tot 150 kg of zelfs meer. Het eigen gewicht van de drager ligt zo tussen de 25 en 30 kg. De vraag is nu of jouw kampeerauto de toename van extra gewicht aan kan.

Daarbij is het van belang te weten of de achteras wel voldoende reserve heeft om het extra gewicht van de fietsen en/of scooters te kunnen dragen, zonder in de problemen te komen met de overschrijding van de maximaal toegestane achterasbelasting.

Technische oplossingen in de vorm van hulpveersystemen om het doorzakken van de achteras te beperken is geen legitieme oplossing voor het verhogen van de maximaal toegestane asbelasting. De gegevens op het kentekenbewijs of op het typeplaatje blijven van kracht.

Lading in en op de camper heeft invloed op de totale massa van de camper maar ook op de belasting van de afzonderljike voor- en achteras. Lees hiervoor meer op deze pagina over de asbelasting.

Aanhangwagen, een alternatief

Wanneer uit een berekening blijkt dat de achteras onvoldoende reserve heeft het extra gewicht te kunnen dragen moet er gekeken worden naar het alternatief, de aanhangwagen.

Aanhangwagen scooter
Foto Memo Europe

Er zijn verschillende uitvoeringen. Op de afbeelding staat een eenassige aanhangwagen waarop de scooter dwarsgeplaatst wordt vervoerd. Er zijn ook aanhangwagens die de scooters in lengterichting vervoeren.

Rekenmodule

Wij hebben een rekenmodule samengsteld waarmee je kunt uitrekenen of de achteras nog voldoende reserve heeft voor het dragen van de scooter en/of fietsen.

Daarvoor moet je het volgende doen:

  • Maak de kampeerauto vakantieklaar. Dus, beladen zoals je op vakantie gaat.
  • Ga naar een weegbrug, waar je zowel de vooras- als de achterasbelasting afzonderlijk weegt.
  • Meet de wielbasis. Dat is de afstand hart voorwiel, hart achterwiel. De voorwielen uiteraard in de rechtuitrijstand.
  • Meet de achteroverbouw. Dat is de afstand hart achterwiel tot aan de denkbare plaats waar de scooter of fiets wordt gedragen. Wanneer er twee wielgoten naast elkaar komen te liggen, neem je de afstand die gelegen is tussen de beide wielgoten.

Vervolgens voer je de gegevens in de rekenmodule en lees je af welke reserve aan gewicht de achteras nog heeft. Daarna stel je vast of het zinvol is een drager of een aanhangwagen aan te schaffen.

Download hier de rekenmodule om te berekenen of de scooter mee kan. Voor het berekenen van de asbelasting vindt je de berekeningsmodule hier.