Kooptips


Het liefst schaf je een (gebruikte) kampeerauto aan die technisch in goede staat is. Als niet-deskundige is dat vaak zelf moeilijk te beoordelen. Met een onafhankelijke aankoopkeuring kun je erachter komen of de kampeerauto waarin je geïnteresseerd bent technisch in orde is. De resultaten van de keuring worden besproken. Je weet dan precies waar je aan toe bent.

Bij de koop van een kampeerauto ben je overigens altijd verplicht zelf onderzoek te doen of te laten doen. Bij een juridisch conflict over technische gebreken aan de kampeerauto sta je dan een stuk sterker om je gelijk te krijgen.

Heb je een kampeerauto met garantie gekocht dan is het raadzaam vóór de afloop van de garantie de kampeerauto te laten keuren. Eventuele gebreken kunnen dan nog tijdig onder garantievoorwaarden worden gerepareerd.

Onafhankelijke keuringsbedrijven

BOVAG

De aanschaf van een kampeerauto bij een BOVAG erkende dealer en/of merkdealer heeft als voordeel dat er duidelijke afspraken over de garantie zijn. Bij de vraag of een bepaalde reparatie al dan niet onder de garantievoorwaarden valt, of als hulp bij een klacht nodig is kan er contact opgenomen worden met de BOVAG. Informatie vindt u hier

Kampeerauto laten wegen

Sommige kampeerauto's met een maximum toegestane massa van 3.500 kg hebben te weinig laadvermogen. Voor het vaststellen of de kampeerauto voldoende laadvermogen heeft, is een weging zinvol. Je kunt dan precies bepalen of er nog voldoende ruimte is om de spullen mee te kunnen nemen voor de vakantiereis.

De weegresultaten kun je vergelijken met de specificaties op het typeplaatje of op het kentekenbewijs. Hierna vind je daarover meer informatie. Hier lees je meer over overbelading.

Typeplaatje

Bij de aanschaf van een kampeerauto is het handig te weten of deze bijvoorbeeld twee fietsen met trapondersteuning of een scooter kan dragen. Van belang hierbij is de maximaal toegestane achterasbelasting. Die is nodig om te kunnen uitrekenen of de achteras nog voldoende reserve heeft voor het dragen van het extra gewicht.

Op het kentekenbewijs van een kampeerauto met de vermelding 'personenauto' staat alleen de maximaal toegestane massa. De informatie over de maximaal toegestane voor- en achterasbelasting staan op het typeplaatje van de basisauto en geeft de maximaal toegestane asbelastingen aan die de fabrikant van de basisauto en/of kampeerauto heeft bepaald.

Let op! Wanneer de gegevens van de asbelastingen op het typeplaatje bij elkaar worden opgeteld is de uitkomst hoger dan de toegestane totale massa. De totaal toegestane massa die de RDW op het kentekenbewijs heeft gezet is leidend. En komt veelal overeen met de maximaal toegestane massa volgens het typeplaatje.

Een kampeerauto met de vermelding 'bedrijfsauto' op het kentekenbewijs, heeft op het kentekenbewijs wel informatie staan over de maximaal toegestane asbelastingen. En kunnen afwijkend zijn van de gegevens op het typeplaatje. Ook hier geldt: de gegevens op het kentekenbewijs zijn leidend.

Plaats typeplaatje
Plaats typeplaatje

Het typeplaatje is te vinden op de rand boven de gril, de plaats waar de motorkap in gesloten toestand op aansluit, of op het schutbord of de portierstijl. De uitvoering van het typeplaatje is voor alle Europese voertuigen hetzelfde.

Ga met de muis over het typeplaatje voor de betekenis van de aangeduide massa's .

TypeplaatjeChecklist aanschaf camper

Op de door ons samengestelde checklist staan aandachtspunten die nuttig zijn bij de aanschaf van een kampeerauto. Hier lees je meer over het kentekenbewijs.

Consumentenzaken

De BOVAG behartigt de belangen van aangesloten caravan, camper en vouwcaravan bedrijven. De afdeling zet zich in voor een nog beter imago van het mobiel recreëren bij potentiële gebruikers.

Bovendien onderhoudt ze namens de leden contacten met andere belanghebbenden uit de mobiele recreatiebranche, overheidsvertegenwoordigers en externe beleidsbepalers op het gebied van mobiele recreatie.

Bemiddelingsregeling
In geval van klachten over de uitvoering van garantie wend je je eerst tot de verkoper. Leidt dit niet tot een oplossing van de klachten, dan neem je contact op met de afdeling Bemiddeling van BOVAG via 0900 269 22 68 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Het is ook mogelijk een klacht schriftelijk voor te leggen; gebruik daarvoor het vragenformulier. Print een exemplaar voor jouw eigen administratie en stuur het volledig ingevulde formulier, eventueel met relevante documenten, naar:

BOVAG Bemiddeling
Postbus 1100
3980 DC Bunnik

Verkeersslachtofferhulp
Een verkeersongeluk laat sporen na. Schade aan je kampeerauto. Lichamelijk letsel, maar ook angst, slapeloosheid, woede, schuldgevoelens en onmacht. De papierwinkel maanden daarna. Je staat er niet bij stil.

Slachtofferhulp Nederland adviseert hoe te handelen bij een ongeval van meer ingewikkelder aard. Aarzel niet om advies in te roepen. Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken.

Op de website van Slachtofferhulp Nederland kun je de relevante documenten downloaden die je kunt gebruiken bij de correspondentie met de verschillende partijen.

Garantie

Voor het monteren van de opbouw gebruiken fabrikanten van kampeerauto's verschillende merken basisauto’s. Het monteren van de opbouw is aan regels gebonden die zijn opgenomen in opbouwrichtlijnen die de fabrikant voor de betreffende basisauto heeft vastgesteld. Dit is een handleiding voor het vervaardigen en monteren van de opbouw en aanpassingen aan het chassis.

Zo staat er bijvoorbeeld informatie in over de lengte van de achteroverbouw, met welk gewicht de voor- en achteras mogen worden belast en dergelijke.

Het nauwkeurig in acht nemen van de opbouwrichtlijnen is in het belang van het bedrijfszeker functioneren van de kampeerauto, de verkeersveiligheid en in het belang van het recht op garantie.

Instructieboekje
Nu is het mogelijk dat de informatie in het instructieboekje, dat standaard bij de basisauto hoort, niet meer in overeenstemming is met het resultaat van de opbouw. Bijvoorbeeld als het gaat over het draagvermogen van de banden en de juiste bandenspanning.

De banden moeten wat betreft het draagvermogen en de snelheidscodering zijn afgestemd op het uiteindelijke resultaat van de opbouw in combinatie met de basisauto.

Wanneer op basis van de opbouwrichtlijnen een opbouw is gemonteerd, is een opbouwkeuring door de fabrikant of importeur van de basisauto niet noodzakelijk. Een keuring is wel nodig als er niet volgens de richtlijnen is gemonteerd. En ook wanneer bijvoorbeeld de toegestane asbelasting en de toegestane totale massa afwijken van de voorschriften van de opbouwrichtlijnen.

Garantieverplichting vervalt
De fabrikant van de basisauto heeft geen garantieverplichting meer wanneer er in afwijking van de opbouwrichtlijnen is gefabriceerd en er geen opbouwgoedkeuring is afgegeven. Deze ligt nu bij de fabrikant van de kampeerauto, die verantwoordelijk is voor de bedrijfszekerheid en verkeersveiligheid van de totale kampeerauto.

De technische specificaties in het instructieboekje van de basisauto, over bijvoorbeeld de banden en de bijbehorende bandenspanning zijn, zonder de genoemde opbouwgoedkeuring, wellicht niet meer in overeenstemming met de gefabriceerde kampeerauto. In dat geval moet de camperfabrikant zelf zorgen voor een goede instructie over de montage en het gebruik van de banden en over andere zaken.

Om te voorkomen dat campereigenaren bij aanschaf van een kampeerauto worden geconfronteerd met instructies die met elkaar in conflict zijn, is het van belang te informeren naar het actuele instructieboekje.

Bovenstaande informatie is in algemene zin gesteld. Het is altijd mogelijk dat de opbouwrichtlijnen de zaken anders regelen. Informeer daarover altijd bij de dealer van de kampeerauto.

Kan de garantie zomaar vervallen? Lees hier meer daarover met antwoord van de juridische helpdesk.