Praktijkvoorbeelden - Wie is verantwoordelijk voor uitbesteed werk?


De schadehersteller waar ik mijn camper heb laten repareren, heeft een deel van het werk aan een ander bedrijf uitbesteed. Dat deel is niet goed uitgevoerd. Mijn schadehersteller wil er niks aan doen en verwijst me naar het bedrijf waar hij het werk aan heeft uitbesteed. Dat zou ik aansprakelijk moeten stellen.
Bij wie moet ik zijn?

NKC Juridische Helpdesk:
De schadehersteller is aansprakelijk

Als de schadehersteller het andere bedrijf opdracht heeft gegeven om werkzaamheden aan de camper uit te voeren, is er sprake van onderaanneming van werk. Dan is de schadehersteller naar de klant aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk van het ingeschakelde bedrijf. Het is dan ook niet juist om de klant door te verwijzen naar dit bedrijf, want hiermee heeft de klant geen overeenkomst gesloten.
In dit soort zaken is het verstandig om foto’s te maken van het slecht uitgevoerde werk en mondelinge afspraken zoveel mogelijk per e-mail te bevestigen. Als er nog een factuur
open staat, valt het te overwegen betaling hiervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, tot het uitbestede deel van het werk naar behoren is uitgevoerd. Misschien is het nodig om de schadehersteller officieel ingebreke te stellen. Een voorbeeld van een ingebrekestelling vindt u hier.