Praktijkvoorbeelden - Wie herstelt een ondeugdelijke reparatie?


Na een paar weken is gebleken dat het schadeherstel aan mijn camper niet goed is uitgevoerd. Maar ondanks herhaald verzoek weigert de reparateur om er nog iets aan te doen en de verzekeraar heeft de factuur al voldaan. Wie moet nu de reparateur aanspreken en wie neemt eventuele vervolgkosten voor zijn rekening?

NKC Juridische Helpdesk:
De klant moet zelf stappen ondernemen

De betaling van de verzekeraar aan het schadeherstelbedrijf is gebeurd op basis van een akte van cessie, waarmee de klant akkoord gaat met rechtstreekse betaling van de verzekeraar aan de reparateur. Maar de overeenkomst om de camper te herstellen, is er een tussen de klant en het herstelbedrijf. Het is dan ook aan de klant om eventuele vervolgstappen tegen de reparateur te ondernemen.

De klant kan de reparateur schriftelijk in gebreke stellen en hem daarbij een laatste termijn geven om de reparatie deugdelijk uit te voeren. Doet hij dit niet, dan kan hij de schade door een ander bedrijf laten herstellen en proberen de kosten te verhalen op het bedrijf dat de reparatie oorspronkelijk heeft uitgevoerd. Daarvoor is het wel belangrijk dat de klant kan bewijzen dat de reparatie ondeugdelijk was uitgevoerd. Bijvoorbeeld door foto’s te maken, nota’s en de vervangen onderdelen te bewaren en verklaringen vast te leggen.

Als het gaat om hoge kosten, valt het te overwegen om een officieel deskundigenonderzoek uit te laten voeren. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Over het algemeen zal de camperverzekeraar van de klant de kosten voor het herstel van een ondeugdelijke reparatie niet vergoeden, maar het is wel raadzaam om de kwestie bij de verzekeraar te melden. Dit omdat deze de klant mogelijk bij wijze van coulance tegemoet kan komen.