Praktijkvoorbeelden - Wat te doen bij een faillissement van mijn dealer?


Wij hebben onlangs met inruil van onze oude kampeerauto een andere camper gekocht, maar nu is de dealer failliet gegaan voordat de wagen is afgeleverd. Vrienden van ons hadden juist hun camper ter reparatie bij deze dealer staan. Wat staat ons en onze vrienden te doen?

NKC Juridische Helpdesk:
voorkom problemen

Heeft u een koopovereenkomst gesloten, maar is de kampeerauto nog niet geleverd, dan ligt het aan de curator of deze de koop gestand doet en alsnog de kampeerauto levert. Ruilt u een camper in en heeft u deze al aan de dealer in eigendom gegeven, dan wordt u een schuldeiser voor het in de koopovereenkomst genoemde inruilbedrag.

Dit soort problemen kan worden voorkomen. Met een zogeheten houderschapsverklaring, wordt de dealer slechts houder van de inruilcamper. Bij verkoop kunt u bovendien afspreken dat de opbrengst wordt gestort op een zogenoemde derdenrekening. Daar blijft het staan tot uw nieuwe kampeerauto geleverd wordt.

Bij een faillissement is het verder van belang dat u kunt aantonen dat de camper al uw eigendom was voor het faillissement. Het in het bezit hebben van het kentekenbewijs en het aantonen dat de wagen is betaald, geeft een sterk vermoeden dat het inderdaad om uw eigendom gaat. Kunt u dit niet aantonen, dan kan de curator stellen dat de camper onderdeel van de boedel is. Hij wordt dan verkocht en met de opbrengst worden schulden voldaan.

Als een camper voor reparatie bij een garage staat en deze gaat failliet, heeft de curator het recht om de kampeerauto, als hij al gerepareerd is, onder zich te houden totdat de reparatiekosten volledig betaald zijn. Dat kan echter alleen als de reparatie aantoonbaar is.

Overigens: bij een faillissement van een dealer blijven de garantievoorwaarden van de fabrikant onverminderd van kracht. De importeur kan een andere dealer aanwijzen die gebreken binnen de garantieperiode verhelpt. In het uiterste geval moet de kampeerauto naar de fabriek. Als ook de fabrikant failliet is, kan de koper bij de curator aanspraak maken op het naleven van de garantie, maar er zal geen geld zijn om eventuele herstelkosten te betalen als er geen verzekering is die dit dekt.