Praktijkvoorbeelden - Wat doen als de huur van de stalling opeens wordt opgezegd?


Sinds jaar en dag huur ik bij de buren een afdak om er mijn camper onder te stallen. Nu heeft zoonlief een motor aangeschaft en wil de buurman dit afdak zelf weer in gebruik nemen. De huur is per direct opgezegd. Helaas staat er niets op papier. Kan dit zomaar? En wat moet ik doen?

NKC Juridische Helpdesk:
Los het in redelijkheid op

Dit is een lastige situatie. Wie niks op papier heeft staan, kan geen beroep doen op gemaakte afspraken. Zelfs niet na een lange periode. Wel staan er in de wet regels die voor dergelijke overeenkomsten gelden. Als er geen schriftelijke of mondelinge overeenkomst is, dan gelden deze bepalingen uit de wet. Bij de stalling van een camper is er sprake van bewaarneming. In de wet staat hierover dat de bewaarnemer, de buurman in dit geval, het recht heeft om onverwijlde terugneming van de zaak te vorderen. Hij kan dus verlangen dat de kampeerauto elders wordt ondergebracht.

Overigens betekent het woord onverwijld niet dat de kampeerauto binnen 24 uur moet worden verplaatst. Op grond van de redelijkheid en billijkheid moet de eigenaar de gelegenheid krijgen om een nieuwe stallingsplaats te zoeken. Dit mag echter geen maanden duren. De beste oplossing is om te overleggen over een redelijke termijn om de kampeerauto weg te halen.

Uiteraard is het verstandig om bij de nieuwe stalling zaken wel schriftelijk vast te leggen. Een voorbeeldovereenkomst kunt u hier downloaden. Maar het is uiteraard ook mogelijk om een overeenkomst ter toetsing voor te leggen aan de NKC Juridische Helpdesk.