Praktijkvoorbeelden - Moet ik reclame van de garage accepteren?


Het bedrijf dat een scooterdrager op mijn camper heeft gemonteerd, heeft zijn reclameschild aan de kentekenplaat gemonteerd. Niet alleen aan de drager, maar ook aan de originele platen, waar eerst de schilden van de camperdealer aan zaten. Zowel voor als achter. Het bedrijf heeft hiervoor parkers in mijn kunststof bumper geschroefd. Kan dit zomaar? Moet ik accepteren dat een bedrijf ongevraagd reclame aanbrengt op mijn privébezit?

NKC Juridische Helpdesk:
Nee, eis herstel en schadevergoeding

Een camper wordt doorgaans naar de garage gebracht voor reparatie, onderhoud, het laten nakijken van de wagen, of het laten installeren van extra opties. De firma moet daarbij voldoen aan de wens van de klant en uitvoeren wat er is afgesproken, mondeling en schriftelijk. Dat geldt ook bij de montage van een scooterdrager. Dat moet op een zo vriendelijk mogelijke manier gebeuren, dus zonder onnodige aanpassingen. Als blijkt dat er extra aanpassingen nodig zijn, moet de monteur de eigenaar hiervoor toestemming vragen.

Het zonder toestemming vervangen van de kentekenhouders om reclame te maken voor de firma, is dus niet toegestaan. Het heeft ook niks te maken met het plaatsen van de scooterdrager, zeker niet als het gaat om reclameschilden bij de originele kentekenplaten. Omdat de eigenaar er geen toestemming voor heeft gegeven, valt deze daad te kenmerken als onzorgvuldig handelen en dus als een zogeheten onrechtmatige daad.

De eigenaar hoeft er daarom niet akkoord mee te gaan en kan de firma sommeren om de originele kentekenhouders weer aan te brengen. Als blijkt dat het bedrijf dat niet direct wil, is het aan te raden dit verzoek schriftelijk en aangetekend te versturen, zodat de eigenaar bewijs heeft dat hij om de wijziging, terug in originele staat, heeft gevraagd. Als er door het vervangen van de kentekenhouders schade is ontstaan aan de camper, is de firma hier op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk voor. Het plaatsen van parkers in de bumper is een goed voorbeeld van een dergelijke schade. Het bedrijf moet zowel de reeds opgelopen schade als de eventuele toekomstige schade vergoeden. Bijvoorbeeld roestplekken die kunnen ontstaan door het gebruik van een parker in de bumper.

Bij schade moet het bedrijf altijd aansprakelijk worden gesteld. In een aansprakelijkstelling moet duidelijk staan wat de precieze schade is: een omschrijving van de schade met het schadebedrag en waarom dit aan de firma te wijten is. Om juridisch sterker te staan, is het verstandig om bewijsstukken als nota’s en foto’s toe te voegen aan de brief. Zet de datum in de brief, zet er een handtekening onder en verstuur de brief aangetekend. Het is voor het bedrijf dan een stuk moeilijker om te ontkennen dat de brief is ontvangen.