Praktijkvoorbeelden - Moet ik onnodige reparaties betalen?


Toen onze camper bij een proefrit vlak voor onze vakantie naar Italië niet meer wilde starten, hebben we de wagen gelijk naar de dealer gebracht. Deze stelde in eerste instantie de verkeerde diagnose en heeft allerlei onderdelen onnodig vervangen en meer manuren in rekening gebracht dan nodig was geweest. Moeten wij voor al deze kosten opdraaien?

NKC Juridische Helpdesk:
Maak bij reparatie vooraf goede afspraken

Als reparatiewerkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, moet de klant de garage in gebreke stellen en de gelegenheid geven om binnen een redelijke termijn de reparatie alsnog correct uit te voeren, of - zoals in dit geval - met een gecorrigeerde rekening te komen. De garage heeft de opdracht tot reparaties immers aangenomen en achteraf gezien niet correct uitgevoerd. De garage mag in principe alleen de manuren en onderdelen in rekening brengen die direct in verband staan met het probleem. Treed hierover in overleg met de garage.

Dit soort problemen voorkomen is natuurlijk altijd beter. Laat een diagnose stellen en vraag om een prijsopgaaf vooraf en verstrek de reparatieopdracht op basis hiervan. Het is verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Mocht het toch misgaan, dan is voor beide partijen helder wat de opdracht inhield.

Als een duidelijke opdracht niet mogelijk is omdat de oorzaak van de klachten niet direct te achterhalen is, maak dan afspraken over een maximumbedrag waarvoor de garage reparatiewerkzaamheden mag uitvoeren. Maak ook afspraken over de termijn waarop de reparatie moet zijn uitgevoerd. Als repareren niet binnen die termijn lukt en de klant schade lijdt, kan deze aanspraak maken op een vergoeding.

Als de opdracht duidelijk is geformuleerd en de garage hier zonder toestemming van afwijkt, hoeft de klant deze afwijkende werkzaamheden in beginsel niet te betalen. Vraag achteraf dan ook een specificatie en eventueel de door de garage vervangen onderdelen.

Ondanks alle afspraken kan een reparatie toch duurder uitvallen. Bijvoorbeeld als er door vervolgschade andere onderdelen ook vervangen moeten worden. Ook dat moet echter met de klant worden besproken.

Tot slot: het kan raadzaam zijn de reparatie uit te laten voeren bij een garage die is aangesloten bij de Bovag of de Focwa. Een bedrijf dat hierbij is aangesloten, geeft volgens de voorwaarden recht op garantie op de reparatie. Bovendien kunnen ontevreden klanten geschillen over uitgevoerde werkzaamheden voorleggen aan deze organisatie. Op de websites van Bovag en Focwa is te vinden of een bepaalde garage is aangesloten.

Neem de voorwaarden van een eventuele rechtsbijstandverzekering door. Hierin is veelal ook een bepaling opgenomen dat een geschil met een garage alleen onder de dekking valt als het onderhoud of reparatie aan het voertuig is uitgevoerd door een merkdealer, of een bedrijf dat bij de Bovag of de Focwa is aangesloten.