Praktijkvoorbeelden - Moet ik mijn accu in de stalling loskoppelen?


De eigenaar van de stalling waar mijn camper staat, verplicht mij om de accu los te koppelen als de wagen daar gestald staat. Dit in verband met de veiligheid. Maar de verzekering eist dat ik het elektronisch alarm in werking heb. Hoe moet ik dit oplossen?

Antwoord NKC Juridische Helpdesk:
Overleg met de verzekering

De vraag is wat er precies in de algemene voorwaarden van de stalling staat of in de stallingsovereenkomst. Als daarin staat dat de bewaargever – degene die de camper komt brengen – verplicht is de accu los te koppelen, dan moet de accu los. Het alternatief is een stalling zoeken waarbij het niet verplicht is de accu los te koppelen.

Maar misschien hoeft de soep niet zo heet gegeten te worden. Bij het stallen van een camper is er sprake van bewaarneming: een overeenkomst waarbij de bewaarnemer zich eraan verbindt om een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt, te bewaren en terug te geven (art. 7:600 BW). Volgens de wet moet de bewaarnemer de kampeerauto bewaren en zorg dragen dat deze intact blijft. De bewaarnemer moet de wagen in dezelfde staat teruggeven en kan eventueel aansprakelijk worden gesteld als de camper wordt gestolen, of beschadigd raakt. Dit laatste is overigens wel mede afhankelijk van wat er in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst is vastgelegd.

Een andere kant van de zaak is dat het verstandig is om de kwestie te overleggen met de verzekeraar. Bij de eis van een elektronisch alarm gaat het meestal om een dekking tegen het risico van diefstal. Als de camper in een afgesloten en beveiligde ruimte staat of voorzien is van bijvoorbeeld een versnellingsbakslot, dan kan de verzekeraar wellicht ook dekking verlenen als de accu is losgekoppeld. Ook is de bewaarnemer verplicht om te waken over de zaken die hij in bewaring neemt. De veiligheid kan op deze manier ook zonder accu worden gewaarborgd. Het is dan wel zaak om een en ander goed vast te leggen, zodat er bij een eventuele schade geen misverstanden over kunnen ontstaan.