Praktijkvoorbeelden - Moet ik gewijzigde stallingvoorwaarden accepteren?


Ik ben van plan om mijn camper binnenkort voor het winterseizoen naar de stalling te brengen. Nu heeft de beheerder van de stalling de voorwaarden aangepast: onder meer mag ik de camper nu nog maar drie keer per jaar ophalen. Kan hij dat zomaar doen?

NKC Juridische Helpdesk:
Ja, maar alleen met een redelijke termijn

Bij wijzigingen in de voorwaarden heeft u altijd het recht om per de wijzigingsdatum uw contract op te zeggen (art 6:2347 sub c BW), maar dan moet u helaas wel op zoek naar een andere stalling. De beheerder moet wel een redelijke termijn in acht nemen, zodat u de tijd heeft om naar een alternatief te zoeken. Bijvoorbeeld een maand.

Het is overigens sowieso verstandig om de voorwaarden eens tegen het licht te houden. Veel camperaars denken bij het stallen vooral aan de technische aspecten, zoals banden en accu en dergelijke. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid in geval van diefstal van de camper of schade? De voorwaarden verschillen per bedrijf. Neem ze daarom goed door.

Let met name op wie tijdens de stalling opdraait voor schade, diefstal of brand. Meestal is de stallinghouder alleen aansprakelijk bij grove nalatigheid. Het is dan ook van groot belang dat u een goede camperverzekering heeft, die deze zaken dekt. Ook is het belangrijk om te bekijken hoe vaak u uw camper mag ophalen, of er eventueel periodes zijn waarin dat niet mag, enzovoorts.

 

Tip 1 De camperverzekering moet blijven doorlopen tijdens de stalling, want bij brand en dergelijke is de stalling meestal niet, of onvoldoende verzekerd. Sommige camperaars schorsen hun verzekering tijdens de stalling, maar nemen hiermee vaak onbewust een groot risico.
Tip 2 Controleer bij het stallen samen met de beheerder de aanwezige schade aan de camper. Maak eventueel foto’s van de situatie. Dit voorkomt discussies aan het einde van de stallingperiode.
Tip 3 Kijk in de voorwaarden of de gasflessen in de camper mogen blijven. Vaak mag dat niet. Voor de verzekering van de camper is het meestal geen probleem, maar vaak voor de stalling wel.
Tip 4 Leg vragen over de stallingvoorwaarden voor aan de NKC Juridische Helpdesk. Daar kan men aangeven of een stallingcontract aan de wettelijke beginselen voldoet. De diensten van de helpdesk zijn gratis.