Praktijkvoorbeelden - Moet ik akkoord gaan met een schikkingsvoorstel?


Bij een onderhoudsbeurt aan mijn camper, vlak voor de vakantie, is de geleidingslager vervangen die de riem van de aircocompressor op spanning moet houden. Er is echter geen origineel lager gemonteerd en de bevestigingssteun moest worden aangepast. Onafhankelijke technici denken dat dit waarschijnlijk de oorzaak ervan is dat de airco het in de vakantie heeft begeven. Mijn rechtsbijstandverzekering adviseert mij om tot een schikking met het bedrijf te komen, maar dan moet ik toch een flink deel zelf betalen. Wat moet ik doen?

NKC Juridische Helpdesk:
Soms is schikken verstandiger

Bij het beantwoorden van deze vraag moet gekeken worden naar de haalbaarheid van de zaak en de kosten die ermee zijn gemoeid. Het gebeurt regelmatig dat een behandelaar – een jurist, advocaat of een rechtsbijstandverzekeraar – adviseert om tot een schikking te komen en zo de gang naar de rechter te vermijden. De beroepsgroep probeert zaken bij voorkeur in der minne te schikken. Een gang naar de rechter kost namelijk altijd geld: griffierechten, plus de advocaatkosten.

Daar komt bij dat de uitkomst onzeker is: de rechter kan ook beslissen in het nadeel van de partij die de zaak aankaart. Ook kost een rechtszaak veel tijd en energie. Daarom is het belangrijk om vast te stellen of een zaak haalbaar is. Een specialist, zoals een advocaat, een jurist of een rechtsbijstandverzekeraar, kan mede op basis van praktijkervaring hierbij een gericht advies geven. Daar komt bij dat de kosten van een rechtszaak tegen de baten moeten opwegen.

Soms is dat een gok. Als de rechter de wederpartij in het gelijk stelt, zijn er geen baten en kunnen de kosten van de wederpartij er soms ook nog bij komen. De uiteindelijke kosten kunnen hierdoor nog hoger oplopen. Bij een schikking zijn deze onzekerheden er niet. Een schikking is juridisch gezien niet hetzelfde als de afwikkeling van de feitelijke materiële schade en het daarmee corresponderende geldbedrag. Het gaat erom voor welk bedrag partijen bereid zijn af te zien van een rechtszaak. Dat bedrag kan hoger of lager zijn dan de werkelijke schade. Wie niet ingaat op een schikkingsvoorstel, kan zich hier in de procedure voor de rechter ook niet meer op beroepen. Niemand is verplicht om akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel.

De cliënt is opdrachtgever en heeft dus het laatste woord over de te ondernemen stappen. Volgens de gedragscode voor juristen moeten zij cliënten echter wel open en eerlijk informeren over de haalbaarheid van de zaak, overleggen over de te nemen stappen en een gang naar de rechter optraden als deze negatief kan uitpakken. Wie het niet eens is met de gang van zaken, kan de kwestie voor een second opinion voorleggen aan een andere jurist, maar dit is vaak wel op eigen kosten. Rechtsbijstandverzekeraars kunnen deze kosten vergoeden als later blijkt dat de uitspraak van de rechter inderdaad in het voordeel van de cliënt is uitgevallen. Verder bieden rechtsbijstandverzekeraars altijd een interne klachtenregeling en is het ook mogelijk om een klacht te deponeren bij de deken van de lokale Orde van Advocaten.