Praktijkvoorbeelden - Mag ik mijn camper aan de weg te koop zetten?


Ik wil mijn camper verkopen. Behalve advertenties plaatsen, wil ik de camper ook aan de openbare weg te koop zetten. Mag dat?

NKC Juridische Helpdesk:
Dat verschilt per gemeente

In veel gemeenten is het niet toegestaan om een voertuig aan de openbare weg te koop aan te bieden, tenzij er een ontheffing is afgegeven. Soms geldt dit verbod uitsluitend voor één of meerdere specifiek aangegeven gebieden binnen de gemeente.
Wie het precies wil weten, moet de algemene plaatselijke verordening (APV) raadplegen.
Op de website van de gemeente is vaak eveneens informatie te vinden over het parkeren en te koop aanbieden van voertuigen.
Overigens is het overal in Nederland verboden om een camper langer dan drie dagen achtereen langs de openbare weg te parkeren. Wie de camper langere tijd te koop wil aanbieden, moet deze dus om de drie dagen verplaatsen. Houd daarbij wel rekening met buurtgenoten: als de parkeerruimte schaars is, kan het langdurig parkeren van een camper tot irritatie leiden.
Het parkeren en te koop aanbieden van een camper op eigen terrein is in de meeste gemeenten geen probleem. Maar in sommige is het niet toegestaan om een camper te stallen op een zichtbare plaats vanaf de openbare weg. Ook dit is vastgelegd in de APV.