Praktijkvoorbeelden - Mag ik in een camper wonen?


Wij hebben een prachtige camper, waar we veel en vaak mee weg zijn. We hebben ons huis eigenlijk niet meer nodig en willen het verkopen.
Mogen wij permanent in onze camper wonen?

NKC Juridische Helpdesk:
Onder voorwaarden mag dat

Wie permanent in een camper wil wonen, moet wel voldoen aan de Wet Basisregistratie
Personen (Wet BRP), waarin staat dat het verplicht is een adres op te geven bij de gemeente. Dat kan het woonadres zijn, maar wie zo’n adres niet heeft, kan ook een briefadres opgeven, een zogenaamd postadres. Dit moet een bestaand adres zijn en het mag geen postbus zijn.
Bij het opgeven van een briefadres moet de camperaar vermelden waarom een briefadres wordt opgegeven in plaats van een woonadres. Bovendien is er schriftelijke instemming vereist van de bewoner van dit adres. Deze moet er namelijk voor zorgen dat de post van officiële instellingen en dergelijke daadwerkelijk bij de camperaar terechtkomt.
Een briefadres is tijdelijk. De gemeente bepaalt hoelang de camperaar op een briefadres
ingeschreven mag blijven. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is permanent wonen in een camper toegestaan.
Wáár de camper mag staan, is een ander verhaal. Vrij kamperen en langdurig parkeren is vaak niet toegestaan. Regels hierover kunnen per gemeente verschillen. Het is dus verstandig om hier de algemene plaatselijke verordening (APV) zorgvuldig op na te slaan.