Praktijkvoorbeelden - Mag een grote camper voor de deur staan?


Om mijn camper reisklaar te kunnen maken voor een lange tocht, heb ik de wagen een paar dagen voor vertrek op een openbare parkeerplaats voor het huis gezet. Ik kreeg vervolgens een boete, omdat de wagen hier niet meerdere dagen zou mogen staan. Mag ik daar inderdaad niet parkeren?

NKC Juridische Helpdesk:
Dat verschilt per gemeente

Hier is helaas geen eenduidig antwoord op te geven, omdat de regels rond het parkeren van campers en caravans zijn vastgelegd in een algemeen plaatselijke verordening (apv) en deze kan per gemeente verschillen. Bovendien is de model-apv, die de gemeenten doorgaans als richtlijn hanteren, onlangs aangepast. Zie hiervoor ook Kampeerauto 3-2012.

In veel apv’s is de regel opgenomen dat campers en caravans niet langer dan drie dagen aaneengesloten op de openbare weg mogen staan. Dat ligt doorgaans vast in artikel 5:6. In sommige gemeenten geldt echter ook nog de regel dat campers die langer zijn dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter helemaal niet binnen de bebouwde kom mogen staan, afgezien van plaatsen die speciaal voor vrachtwagens zijn ingericht. Dat staat in artikel 5:8. Deze regeling is bedoeld om vrachtwagens uit de bebouwde kom te weren. En grote campers vallen ook onder deze regel.

Op aandringen van de NKC heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten onlangs in de nieuwe model-apv een uitzonderingsregel opgenomen. Aan artikel 5:8 is een vierde lid toegevoegd, waarin staat dat het verbod niet geldt voor voertuigen die als kampeerauto zijn geregistreerd. De nieuwe regel is echter pas van kracht als de betreffende gemeente de apv volgens het nieuwe model heeft aangepast.

Om antwoord te krijgen op de voorgelegde vraag is het dus nodig om bij de eigen gemeente na te gaan welke regels van kracht zijn. De afdeling handhaving kan dan exact aangeven welke regelingen van toepassing zijn op de kampeerauto.