Praktijkvoorbeelden - Mag een camper op de openbare weg staan?


Omdat we op zondag met de camper op vakantie zouden gaan, hadden we hem op vrijdagmiddag dicht bij huis geparkeerd, zodat we de wagen konden schoonmaken en bevoorraden. Op zaterdag kregen we echter een bekeuring, omdat het volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij ons in Terneuzen verboden zou zijn om voertuigen hoger dan 2,4 meter of langer dan zes meter aan de openbare weg te parkeren. In diezelfde APV staat echter ook dat campers drie dagen achtereenvolgens op de openbare weg mogen staan, terwijl ze meestal hoger zijn dan 2,4 meter. Welke regel is van toepassing?

NKC Juridische Helpdesk:
Vraag de gemeente om duidelijkheid

Het beleid van gemeenten op dit punt verschilt nogal. Wel is het zo dat een specifieke regel zwaarder telt dan een algemene. Dus een artikel in de APV over campers heeft meer gewicht dan een artikel over voertuigen van bepaalde afmetingen. Met andere woorden: de hoogte of lengte van een kampeerauto is niet relevant. Wel is het van belang dat op het kenteken van uw camper de aanduiding kampeerauto wordt vermeld.

Desalniettemin leggen gemeenten deze regels verschillend uit. En al hebben de meeste APV’s regels als in Terneuzen, de APV kan per gemeente verschillen. Daarom is het raadzaam een algemene ontheffing aan te vragen bij uw gemeente. Overigens: mocht de aanduiding kampeerauto niet op het kenteken staan, dan kan de website van de RDW uitsluitsel bieden. Ga naar www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar en kies de optie voertuiggegevens online. Onder het tabblad eigenschappen staat bij het kopje Omschrijving van de inrichting dat het om een camper gaat.