Praktijkvoorbeelden - Mag de dealer betaling vooraf eisen?


Onlangs heb ik een nieuwe camper gekocht, maar deze is nog niet geleverd. De dealer wil nu ineens dat ik het aankoopbedrag vooraf betaal. Kan de verkoper dit van mij verlangen?

NKC Juridische Helpdesk:
Nee, dit is in strijd met de wet

Als bij de aankoop van een camper een deel van het aankoopbedrag vooraf moet worden betaald, heet dit een aanbetaling. Het doen van een aanbetaling kan in de algemene voorwaarden geregeld zijn. Ook kan de dealer dit bij het sluiten van de koopovereenkomst met de koper afspreken. Maar de dealer kan de consument niet verplichten om het gehele aankoopbedrag voor de levering te betalen. Dat mag niet van de wet.
In artikel 26 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat namelijk dat een aanbetaling maximaal de helft van het aankoopbedrag mag zijn. In de algemene voorwaarden mag dus ook niet een hoger bedrag als aanbetaling worden opgenomen. Of er een aanbetaling is gewenst en welk bedrag de verkoper vraagt, moet bij het sluiten van de
koopovereenkomst duidelijk zijn. Als er eenmaal een overeenkomst is, kan de dealer niet opeens een aanbetaling als extra voorwaarde stellen.
Het doen van een aanbetaling brengt wel risico met zich mee. Als de dealer failliet gaat voordat de camper is geleverd, is de koper het geld doorgaans kwijt. Het is dan ook veiliger om de camper pas te betalen als deze is geleverd en het kenteken op naam is gesteld. Dan is de koper de eigenaar geworden. Overigens is het ook mogelijk om het
risico van verlies van de aanbetaling te verzekeren, via het Nationaal Waarborgfonds
Aanbetalingen. Zie hiervoor www.nwa.nu.