Praktijkvoorbeelden - Krijg ik schadevergoeding als de camper niet beschikbaar is?


Bij een storm is schade ontstaan aan het dak van de stalling van onze camper. Deze is hierbij niet beschadigd, maar er is wel asbest vrijgekomen, waardoor we voorlopig niet bij onze camper mogen. Dat haalt een streep door onze plannen.
Kunnen wij hier schadevergoeding voor eisen?

NKC Juridische Helpdesk:
Dat hangt af van de mate van verwijtbaarheid

Als een camper in een stalling staat, is er sprake van een overeenkomst van bewaarneming. De bewaarnemer, in dit geval de stallinghouder, verbindt zich eraan de camper voor de campereigenaar te bewaren. De stallinghouder moet hierbij de zorg van een goed bewaarder in acht nemen. Verder heeft hij de wettelijke plicht om de camper op verzoek van de eigenaar terug te geven.
Omdat er asbest is vrijgekomen, kan de stallinghouder aan dit laatste niet voldoen en schiet dus tekort in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Als dit de stallinghouder toe te rekenen is, bijvoorbeeld bij aantoonbaar achterstallig onderhoud aan de stalling, dan moet hij de schade van de campereigenaar vergoeden.
De kosten van een vervangende camper zijn dan bijvoorbeeld te verhalen. Het is aan te raden om de overeenkomst met de stallinghouder altijd schriftelijk vast te leggen. Ook is het raadzaam om navraag te doen wat voor verzekeringen de stallinghouder heeft. Bij schade is het verstandig om deze ook te melden bij de eigen camperverzekering. Of er sprake is van een vorm van dekking, verschilt per verzekeraar.
Een voorbeeld van een overeenkomst is hier te vinden.
NKC’ers kunnen een conceptovereenkomst ter controle voorleggen aan de NKC Juridische Helpdesk. Voor leden zijn hier geen kosten aan verbonden.