Praktijkvoorbeelden - Kan ik van te laat geleverde bestelling af?


Ik heb ruim op tijd voor mijn vakantie een nieuwe luifel besteld. Het gaat om een luifel waartoe ik speciaal opdracht heb gegeven om deze voor mijn camper te laten vervaardigen. Nu blijkt dat levering pas mogelijk is als ik weer terug ben. Kan ik in dit geval van de bestelling af?

Antwoord NKC Juridische Helpdesk:
Lastig in geval van maatwerk

Wie een product bestelt dat speciaal op maat wordt gemaakt, is in beginsel gehouden de overeenkomst na te komen en dus de luifel af te nemen. Het product is niet standaard en deze afwijking in de bestelling zorgt ervoor dat de koper meer geduld moet hebben dan bij de aanschaf van een standaard luifel.

Of het mogelijk is om de overeenkomst te ontbinden, is afhankelijk van diverse factoren. Om te beginnen is de vraag wat over de levertijd in de algemene voorwaarden van de leverancier is opgenomen. Ook is van belang wat voor afspraken er bij de bestelling zijn gemaakt. Overigens geeft de wet wel aan dat de voorwaarden geen onredelijk lange levertijd mogen toestaan. Een termijn is echter niet vastgelegd. Als de levertijd zoals genoemd in de algemene voorwaarden wordt overschreden of als de leverancier zich niet houdt aan afspraken over de levertijd, moet de klant schriftelijk kenbaar maken dat hij de koop wil ontbinden en levering van de luifel niet meer op prijs stelt. Een eventuele aanbetaling moet de verkoper n dat geval terugbetalen.

Als er niets is vastgelegd over de leveringstermijn, maar het duurt onredelijk lang, dan moet de klant de verkoper in gebreke stellen en hem een redelijke termijn geven om de luifel alsnog te leveren. Ook hierbij is in de wet niet vastgelegd wat een redelijke termijn is en wat onredelijk lang is. Lukt levering nog steeds niet, dan is de verkoper in verzuim en moet de koper hem schriftelijk kenbaar maken dat hij de koopovereenkomst wenst te ontbinden.

Kortom: een eenduidig antwoord is niet te geven. Veel hangt af van wat als redelijk kan worden beschouwd. Daarbij speelt ook een rol of het een bijzondere bestelling is, of dat de verkoper het product makkelijk aan een derde kan verkopen. De NKC Juridische Helpdesk kan in specifieke gevallen adviseren.