Praktijkvoorbeelden - Kan ik mijn borg terugeisen?


Doordat we een vlucht moesten halen, kon ik niet aanwezig zijn bij het inleveren van onze huurcamper. De wagen had geen schade. Thuisgekomen ontvingen wij echter een e-mail waarin de verhuurder aangaf schade te hebben geconstateerd en dat hij het schadebedrag in mindering brengt op borg. Kan ik hier nog wat aan doen?

NKC Juridische Helpdesk:
Dat wordt lastig

De beantwoording van deze vraag is afhankelijk van wat er in de huurovereenkomst is opgenomen en wat voor bewijs er is van schadevrije inlevering. In principe moet de verhuurder aantonen dat er tijdens de huurperiode schade is ontstaan, als er tenminste niet direct bij inlevering een inspectie is verricht. 
Uiteraard moet de verhuurder bij schade ook aantonen dat er schade is en wat de reparatiekosten zijn. De huurder kan dus vragen om een bewijs van de schade te
tonen, met de datum van inspectie.
De huurder moet de camper in dezelfde staat inleveren als waarin hij deze heeft opgehaald. Bij het inleveren van de camper is het aan te raden om de borg te verrekenen, zodra is vastgesteld dat er geen schade is. Als dat niet gebeurt, is het zaak om de verhuurder een ondertekend bewijs van schadevrije inlevering te vragen. Komt er naderhand toch discussie over eventuele schade en daarmee over het terugbetalen van de borg, dan kan de huurder met dit bewijs laten zien dat de camper zonder schade
is ingeleverd en alsnog aanspraak maken op terugbetaling van de borg. Zonder dit bewijs moet de huurder juridische stappen nemen om de borg terug te krijgen. In dat geval is het de vraag of dit opweegt tegen de tijd en moeite die daar doorgaans mee gepaard gaat.