Praktijkvoorbeelden - Kan ik een online aankoop terugdraaien?


Ik heb online en zonder bezichtiging een camper gekocht. Kan ik de koop ongedaan maken binnen de wettelijke termijn van zeven dagen bedenktijd, zoals die geldt in geval van koop op afstand?

NKC Juridische Helpdesk:
Koop nooit ongezien een camper

Als er werkelijk sprake is van koop op afstand, luidt het antwoord ja: de koop kan ongedaan worden gemaakt. Maar in de praktijk zal het niet snel gebeuren dat er bij het online aanschaffen van een camper sprake is van koop op afstand. Dat is namelijk alleen het geval als de verkoper hier een georganiseerd systeem voor heeft opgezet, waarbij de communicatie uitsluitend met technische middelen op afstand plaatsvindt.
Zoals bij een webwinkel, die erop is ingericht dat de verkooptransacties uitsluitend digitaal plaatsvinden en dat partijen elkaar niet in levenden lijve treffen.
Een website waarop een dealer campers te koop aanbiedt, is geen webwinkel. De dealer wil hiermee de interesse wekken van potentiële kopers, met de bedoeling dat ze naar zijn bedrijf komen om de camper te bekijken en liefst ook te kopen. Hij heeft niet de bedoeling om de koopovereenkomsten online tot stand te brengen en de campers bij de kopers thuis af te leveren.
De aankoop van een camper kan wel online plaatsvinden. Wie op de website van een dealer of op Marktplaats een droomcamper ziet, kan in een e-mail aangeven dat hij de camper wil kopen. Maar dan is er geen sprake van koop op afstand en zijn beide partijen dus aan de overeenkomst gebonden, zonder bedenktijd. Er is immers sprake van aanbod en aanvaarding. Na het verzenden van de mail moet de koper de camper gaan halen.
Het dringende advies is dan ook: voorkom problemen en koop nooit ongezien online een camper. Toon interesse, ga naar de camper kijken en neem pas daarna een besluit over het al dan niet kopen van de camper.