Praktijkvoorbeelden - Kan ik een camper met een gebrek kopen?


Ik heb een kampeerauto op het oog, maar die heeft een flinke barst in de voorruit. Toch wil ik ‘m graag hebben en liefst zo snel mogelijk. Moet ik de schade laten herstellen voordat de overdracht plaatsvindt, of kan ik ook overeenkomen dat dit na de overdracht gebeurt?

Antwoord NKC Juridische Helpdesk:
Laat de schade eerst herstellen

Het is verstandig om de schade te laten herstellen voordat de levering plaatsvindt, al heeft dit als nadeel dat het genieten van de camper dan even moet wachten. Wie kiest voor herstel na levering, heeft de camper eerder, maar loopt het risico van juridisch getouwtrek, met alle kosten van dien, plus de kans om uiteindelijk zelf voor de kosten te moeten opdraaien.

Ook al staan de afspraken duidelijk op papier, de bewijslast komt bij de koper te liggen. Die moet in geval van een geschil kunnen aantonen dat de schade er bij aankoop al was. Als de verkoper zijn geld heeft ontvangen, zal hij mogelijk minder inzet tonen om de overeenkomst na te komen. Verder zal de verzekeraar van de verkoper de schade wellicht niet meer willen vergoeden omdat de kampeerauto niet meer op naam staat van de verkoper.

De koper van een camper heeft een onderzoeksverplichting, dus wie een kampeerauto koopt, moet goed kijken hoe de staat van de wagen is. Kijk ook naar schades en leg deze voor aan de verkoper. Aan de andere kant heeft de vekoper de plicht om alle informatie te verstrekken, ook als het gaat om zaken die niet zichtbaar zijn. Deze plicht geldt overigens minder zwaar bij de koop van een particulier.

Mochten er gebreken aan het licht komen en de camper valt desondanks in de smaak, dan staat de koper veel sterker als hij verlangt dat de schade wordt hersteld vóórdat de overdracht plaatsvindt. De koper houdt de regie over de uitvoering van de overeenkomst en kan de koop afblazen als de schade niet wordt hersteld. Aan te raden is om deze afspraak schriftelijk vast te leggen en als ontbindende voorwaarde op te nemen dat de schade wordt hersteld. In dat geval kan de koper de verkoper aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van de overeenkomst en deze ontbinden.