Praktijkvoorbeelden - Kan ik een aankoop ongedaan maken?


Afgelopen weekeinde heb ik in een opwelling bij een camperhandelaar mijn handtekening gezet onder een koopcontract voor een prachtige camper. Thuisgekomen bedacht ik me dat ik de wagen eigenlijk eerst door een onafhankelijk bedrijf wil laten keuren. Als er gebreken zijn, wil ik van de koop kunnen afzien of deze zonder extra kosten verholpen hebben. Wat kan ik nu nog doen?

NKC Juridische Helpdesk:
Alleen als de camper niet in orde is

De koopovereenkomst van een camper kan niet zonder opgaaf van reden worden ontbonden. Koop is koop. Mocht de verkoper de camper terug willen nemen, dan is dat een gunst.

Natuurlijk is het mogelijk de camper alsnog te laten keuren. Als daar gebreken of andere afwijkende zaken uit naar voren komen, moet de verkoper dit oplossen. De koper heeft dan recht op kostenloze reparatie of een andere, vergelijkbare camper. Is het probleem dan nog niet naar behoren opgelost, dan kan koper de koopovereenkomst ontbinden. Dat kan alleen als het om een ernstig probleem gaat en de verkoper voldoende gelegenheid heeft gehad om met een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan brengt de koper de camper terug en krijgt hij zijn geld teruggestort.

Een aankoopkeuring is zeker aan te raden, maar het hoeft niet van de koper verwacht te worden. Deze mag er vanuit gaan dat de camper in orde is. En mocht de camper gebreken hebben, dan moet de verkoper dit van tevoren meedelen. Ook in zijn eigen belang. Want heeft de verkoper dit niet gedaan en zou de klant de camper niet of onder andere voorwaarden hebben gekocht als hij wél van de gebreken had geweten, dan is er sprake van dwaling. In dat geval kan de koper kosteloos herstel vorderen, of de koopovereenkomst ontbinden. Dat geldt ook als er sprake is van bedrog. Verkoper heeft dan bewust zaken over de camper verzwegen.

Daar staat tegenover dat de klant bij aankoop van een camper een onderzoeksplicht heeft. Als hij bij het sluiten van de koop wist, of redelijkerwijs kon weten dat de camper niet aan de koopovereenkomst voldeed, kan hij zich niet beroepen op de zogeheten non-conformiteit: het niet beantwoorden van een product aan de overeenkomst. De wetgever maakt dus onderscheid tussen koper en verkoper. De koper moet vooraf kenbaar maken wat zijn wensen zijn en wat hij van de overeenkomst verwacht, maar het is geen professionele partij, zoals de verkoper. Die moet er rekening mee houden dat koper geen professionele partij is en enigszins kan dwalen.

Het kan in dit soort gevallen nodig zijn om een rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen. Veel verzekeraars hebben in de voorwaarden staan dat ze alleen in geschillen optreden als de camper is aangeschaft bij een officiële merkdealer of een bedrijf dat bij de Bovag is aangesloten. Het is raadzaam om daar rekening mee te houden.