Praktijkvoorbeelden - Kan ik bij een gebrek de aankoop ongedaan maken?


Kort nadat ik een gebruikte kampeerauto heb aangeschaft, is gebleken dat de wagen een zeer forse vochtschade heeft. Kan ik de aankoop nog ongedaan maken?

NKC Juridische Helpdesk:
Alleen als het een serieus gebrek is

Als de kampeerauto bij een bedrijf is gekocht, geldt het consumentenrecht. Is het gebrek binnen zes maanden na aankoop geconstateerd, dan wordt aangenomen dat het gebrek er al bij de aankoop was en is de verkoper aan te spreken. Bij een aankoop van een particulier is dit consumentenrecht niet van toepassing, maar dat neemt niet weg dat de camper de eigenschappen moet bezitten die de koper ervan mag verwachten. Ook deze verkoper moet dus een deugdelijke kampeerauto leveren. Of er sprake is van een deugdelijke kampeerauto, is niet altijd even makkelijk vast te stellen, want aan een gebruikte wagen kun je niet dezelfde eisen stellen als aan een nieuwe.

Bij een gebruikte camper kunnen onderdelen enigszins versleten zijn en daar is de prijs ook op gebaseerd. Het aanspreken van de verkoper voor een klein mankement heeft dan ook niet veel zin. Wat daar wel en niet onder valt, hangt samen met de leeftijd, de kilometerstand en met wat de koper ervoor heeft betaald. Een forse vochtschade zal niet snel acceptabel zijn. De koper heeft overigens ook een onderzoeksplicht, zeker bij de aanschaf van een gebruikte kampeerauto. Het is dus belangrijk voor de aankoop in ieder geval een proefrit te maken. Ook kan de koper de kampeerauto laten keuren. Aan de andere kant is de verkoper verplicht de gebreken te melden die hij kent of behoort te kennen. Als de camper niet in orde is, kan de koper de verkoper hierop aanspreken. Bij voorkeur zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek.

De koper moet de verkoper schriftelijk in de gelegenheid stellen het probleem binnen een redelijke periode van bijvoorbeeld twee weken te herstellen. Doet de verkoper dat niet, dan kan de camperaar hem schriftelijk melden dat hij de koopovereenkomst ontbindt, omdat hij het gebrek ondanks de schriftelijke ingebrekestelling niet heeft hersteld. In deze brief moet de koper schrijven dat er afspraken moeten worden gemaakt over het terugbetalen van de aankoopsom en het inleveren van de camper. Zo nodig kan de koper juridische hulp inschakelen.

Een voorbeeldbrief om een aankoop ongedaan te maken vindt u hier.