Praktijkvoorbeelden - Is de verhuurder aansprakelijk bij schade?


Toen ik tijdens een campervakantie in mijn huurcamper wilde stappen, brak de instap af, waardoor ik lelijk ten val ben gekomen. Kan ik de verhuurder aansprakelijk stellen voor het letsel dat ik daarbij heb opgelopen?

NKC Juridische Helpdesk:
Alleen als de schade verwijtbaar is

Dat de instap van de huurcamper tijdens de reis kapot is gegaan, betekent niet automatisch dat de verhuurder aansprakelijk is voor de schade. Op basis van artikel 7:208 van het Burgerlijk Wetboek is een verhuurder alleen aansprakelijk als het hem te verwijten is, bijvoorbeeld als blijkt dat er sprake was van achterstallig onderhoud. Of als de verhuurder op het moment van sluiten van de huurovereenkomst wist dat er iets met de instap aan de hand en hier niks aan heeft gedaan.
Het is van belang dat de huurder het gebrek zo snel mogelijk bij de verhuurder meldt, bij voorkeur telefonisch, met een bevestiging pere-mail. De huurder hoeft de verhuurder hierbij niet meteen al formeel aansprakelijk te stellen, maar het mag wel. Het is in ieder geval niet aan te raden om de verhuurder pas bij het inleveren van de camper over het gebrek te informeren. Als de huurder met de camper in het buitenland verblijft, ligt het sturen van een brief niet voor de hand. Het is dan maar de vraag wanneer de brief de verhuurder bereikt.
Het kan zijn dat de camperverhuurder zich erop beroept dat aansprakelijkheid voor schade op grond van zijn algemene voorwaarden is uitgesloten. De huurder hoeft zich hier niet zonder meer bij neer te leggen. Een bedrijf mag de wettelijke aansprakelijkheid tegenover een consument in beginsel niet in de algemene voorwaarden uitsluiten. Wie de verhuurder aansprakelijk wil stellen, moet hem in eerste instantie aanschrijven. Als de verhuurder bij zijn standpunt blijft, dan kan de camperaar gerechtelijke stappen overwegen.
De huurder kan overigens ook de fabrikant van de camper aansprakelijk stellen. De producent is aansprakelijk als de camper niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Voor een succesvol beroep op de zogenoemde productaansprakelijkheid moet de camperaar wel aantonen dat de instap al ondeugdelijk was op het moment dat de leverancier de camper in het verkeer bracht.