Praktijkvoorbeelden - Hoe kan ik een huurder dwingen om te betalen?


Om de kosten van onze camper te drukken, bieden we de wagen te huur aan als we hem zelf niet gebruiken.
Nu wil een huurder bij terugkomst de overeengekomen huursom niet betalen.
Wat kunnen we doen?

NKC Juridische Helpdesk:
Ga eerst in overleg

Meestal moet de huursom voorafgaand aan de huurperiode worden betaald. Zolang de verhuurder geen betaling heeft ontvangen, hoeft hij de camper niet aan de huurder mee te geven. Als de partijen hebben afgesproken dat betaling achteraf plaatsvindt, dan is het vooral zaak om erachter te komen waarom de huurder niet betaalt. 
Is er sprake van betalingsonmacht, dan is het over het algemeen raadzaam om afspraken over een betalingsregeling te maken. Op grond van de wet is de huurder weliswaar verplicht om de huur ‘op de overeengekomen wijze en tijdstippen’ te voldoen, maar het kan natuurlijk voorkomen dat iemand tijdelijk krap bij kas zit. In dat geval werkt het maken van afspraken vaak beter dan het inschakelen van een incassobureau.
Het kan ook zijn dat de huurder niet of niet volledig wil betalen vanwege gebreken aan de camper die hebben geleid tot verminderd huurgenot. Ook hiervoor gelden wettelijke voorschriften. In een dergelijk geval kan een huurder in principe aanspraak maken op een evenredige vermindering van de huurprijs, vanaf de dag dat hij de verhuurder over het gebrek heeft geïnformeerd tot aan de dag dat de camper is gerepareerd. Het moet dan wel gaan om gebreken die het normale gebruik van de camper belemmeren. Ook dit moet in overleg worden opgelost.
Wie toch een incassotraject tegen de huurder wil starten, moet rekening houden met de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden. Zo is het niet toegestaan om direct incassokosten in rekening te brengen en moet de huurder een laatste betalingstermijn krijgen. Wie voor deze weg kiest, doet er goed aan om advies te vragen aan de rechtsbijstandsverzekeraar of de NKC Juridische Helpdesk.