Praktijkvoorbeelden - Heeft een schadeverzekering inzittenden nut?


Van tijd tot tijd houden wij onze verzekeringen tegen het licht, om te kijken of ze nog voldoen of dat zaken niet dubbel verzekerd zijn. Daarbij kwam de vraag boven of een schadeverzekering inzittenden nuttig is. Wat dekt die verzekering?

NKC Juridische Helpdesk:
Een schadeverzekering inzittenden keert sneller uit

Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade van de bestuurder en de passagiers van een camper bij een ongeluk. De schade wordt ook vergoed als nog niet duidelijk is wie er aansprakelijk voor is. Het kan hier gaan om medische kosten, maar ook kosten van vervoer vanaf de plaats van het ongeluk, inkomstenderving of schade aan bijvoorbeeld kleding. De verzekering geldt ook voor smartengeld en uitvaartkosten. Omdat deze schade vaak ook al door andere verzekeringen wordt gedekt, blijft het de vraag of het zinvol is om een schadeverzekering inzittenden af te sluiten. Passagiers van de camper kunnen namelijk ook een claim indienen bij de WA-verzekeraar van de bestuurder van de camper of die van de aansprakelijke tegenpartij. Het voordeel van een schadeverzekering inzittenden is echter de snellere afwikkeling en vlottere vergoeding van de schade. Voor deze verzekering speelt het namelijk geen rol wie er schuldig is een het ongeval.
Nog een voordeel is dat een schadeverzekering inzittenden ook kan uitkeren bij een ongeval waarbij niemand aansprakelijk te stellen is en er dus geen WA-dekking is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bestuurder van een camper schade heeft bij een ongeval dat hij zelf heeft veroorzaakt. Hij kan zichzelf niet aansprakelijk stellen, maar voor zijn eigen schade wel een schadeverzekering inzittenden aanspreken.
Veel verzekeraars bieden ook een ongevallen inzittendenverzekering. Deze vergoedt echter niet de werkelijk geleden schade, maar keert een vast bedrag uit. De uitkering is hierdoor bij invaliditeit of overlijden vaak niet toereikend voor het afdekken van de schade van het ongeluk. Wie het risico van inzittenden wil verzekeren en zeker wil weten dat de schade volledig wordt gedekt, kan dus beter kiezen voor de schadeverzekering inzittenden.