Praktijkvoorbeelden - Heb ik toestemming nodig voor de aanleg van een camperplaats?


Bij mijn huis heb ik een stuk grond over, waar ik graag een camperplaats wil aanleggen. Moet ik hiervoor toestemming vragen bij de gemeente?

NKC Juridische Helpdesk:
Ja, want dat mag niet zomaar

De gemeente heeft voor het hele grondgebied bestemmingsplannen, waarin is
vastgelegd wat de functie is van de grond, of bouwen er is toegestaan en wat er eventueel mag komen. Het is dus niet zonder meer toegestaan om er een camperplaats
te beginnen.

Als de aanleg van een camperplaats in strijd is met het bestemmingsplan, is het zaak
om met een principeaanvraag bij de gemeente na te gaan hoe men denkt over een
aanpassing van het bestemmingsplan. Het helpt daarbij als de plannen concreet zijn:
voor hoeveel campers moet er plaats zijn? Waar moeten de plaatsen komen? Zijn er
voorzieningen gepland en zo ja, waar? Het is verstandig om omwonenden vooraf over de
plannen te informeren, omdat velen het niet prettig vinden om uit een officiële publicatie
te moeten lezen dat er mogelijk een camperplaats in hun leefomgeving komt. Is de
gemeente positief, dan moet er een officiële procedure worden gestart, waarbij derden
ook op de plannen kunnen reageren.

Na het verzamelen van de reacties, neemt de gemeente een besluit, eventueel aangepast op basis van de reacties. Voor mensen die bezwaar hebben tegen dit besluit, staat een gang naar de rechter open. Als niemand van deze mogelijkheid gebruikmaakt, is de toestemming definitief. Dat is ook het geval als de rechter eventuele bezwaren afwijst.

Meer informatie over het aanleggen van camperplaatsen? Een NKC-team specialisten
staat initiatiefnemers met raad en daad bij. Mail naar camperplaatsen@kampeerauto.nl.