Praktijkvoorbeelden - Heb ik ook garantie na de stallingperiode?


Ik heb aan het eind van het camperseizoen bij een Bovag-bedrijf een camper gekocht met zes maanden garantie. De wagen is vrijwel direct naar de stalling gegaan en ik ga de camper pas gebruiken als de zes maanden zijn verstreken. Wat zijn mijn rechten als er dan gebreken aan het licht komen? Kan ik dan nog aanspraak maken op de garantie?

NKC Juridische Helpdesk:
Nee, maar de verkoper aanspreken blijft mogelijk

Wie een kampeerauto koopt met zes maanden garantie, moet binnen zes maanden na de aankoop melding maken van eventuele gebreken. Het feit dat de wagen een halfjaar in de stalling staat, verandert hier niets aan. Een beroep doen op de garantie, kan dus na deze periode niet meer. Daar komt bij dat de koper een onderzoeksplicht heeft en dus voor de aankoop goed moet nagaan of de kampeerauto in orde is. Hoe ouder de camper is en hoe meer kilometers deze gereden heeft, hoe zwaarder de onderzoeksplicht telt.

Het is daarom verstandig om de kampeerauto goed op eventuele gebreken te onderzoeken, voordat de garantietermijn verloopt. Dan kunnen mankementen op tijd worden gemeld en moet de verkoper ze onder garantie verhelpen. Mochten er na de stallingperiode en het verlopen van de garantietermijn toch nog gebreken aan het licht komen, dan blijft het op grond van de wet mogelijk om de verkoper hierop aan te spreken.

De aankoop moet namelijk voldoen aan de eisen die de koper daar op grond van de overeenkomst aan mag stellen. Ook hierbij speelt de leeftijd van het voertuig en het aantal gereden kilometers een grote rol. Van een kampeerauto die net uit de fabriek komt, mag de koper uiteraard veel hogere verwachtingen hebben dan van een kampeerauto die al tien jaar op de weg is. Lastig is wel dat de koper na het verlopen van de garantietermijn moet bewijzen dat het gekochte niet goed is.

Verder is het van belang dat de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stelt en hem een termijn geeft om mankementen te herstellen. Pas als de verkoper hier geen gehoor aan geeft, kan de koper de gebreken door een ander bedrijf laten herstellen en de kosten op de verkoper verhalen.

Wie er met de verkoper niet uitkomt, kan in het geval van een Bovag-bedrijf om bemiddeling vragen of de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, die in de meeste gevallen een bindende uitspraak over het geschil kan doen. Het is natuurlijk altijd beter om de wagen voor de aankoop grondig na te kijken. Dat kan aan de hand van een checklist, die hier is te vinden.