Praktijkvoorbeelden - Een pittige brief kan helpen


Als een camper te laat wordt afgeleverd en bovendien allerlei gebreken blijkt te vertonen, kan een pittige brief aan de dealer wonderen doen. Dat blijkt uit een zaak waarbij een NKC-lid het advies van de NKC Juridische Helpdesk heeft opgevolgd.

De ellende begon al doordat de camper pas in april werd geleverd in plaats van in februari, waardoor de NKC'er zijn vakantie moest uitstellen. Vervolgens bleek er van alles mis te zijn met de nieuwe aanwinst: gebreken aan de kastdeurtjes, fouten in het elektrische circuit, de verkeerde toiletdeur, een defect aan het bagageluik en ga zo maar door.

Ten einde raad wendde de koper zich tot de NKC Juridische Helpdesk. Deze stelde een conceptbrief op, waarin de dealer erop werd gewezen dat de koper door zijn handelen schade heeft geleden. Met een verwijzing naar artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek werd in de brief gesteld, dat de koper mag verwachten dat zijn aanschaf naar behoren werkt en dat in dit geval niet aan die verwachting is voldaan. ‘In casu dienen alle tekortkomingen te worden verholpen', zo staat in de brief. ‘Doet u het niet, dan laten we het doen en verhalen we de rekening op u. Ik stel u wel reeds aansprakelijk voor de geleden kosten en nog te lijden kosten in de toekomst vanwege het uitblijven van de correcte reparatie.'

Toen de dealer deze brief kreeg, kwam er snel beweging in de zaak. Hij legde de schuld weliswaar bij de importeur neer, maar maakte ook vele excuses en bovenal: hij zorgde dat de camper snel in orde werd gemaakt. En ook de NKC kreeg nog een excuusbrief van de dealer.