Praktijkvoorbeelden - De schade aan onze camper is niet goed hersteld. Wat nu?


Bij een aanrijding heeft onze camper een forse schade opgelopen. Vervelend genoeg, maar het ergste is dat we beslist niet tevreden zijn met de manier waarop de camper is gerepareerd. Er zijn nog duidelijk sporen van de schade zichtbaar. Wat moeten we doen om de zaak alsnog in orde te krijgen?

NKC Juridische Helpdesk:
Laat het er niet bij zitten en onderneem de volgende stappen

Stap één: kaart het probleem eerst zelf aan bij de reparateur en probeer het op te lossen. Doe dit bij voorkeur gelijk bij het ophalen van de camper, want dan is duidelijk dat het niet om een nieuwe schade gaat.

Als dit geen oplossing biedt, is stap twee het inschakelen van de verzekeraar als bemiddelaar. Dit is zeker aan te raden als de verzekeraar de reparateur heeft aangewezen. Eventueel kan de verzekeraar de herstelwerkzaamheden laten beoordelen door een schade-expert. Concludeert deze dat de schade niet naar behoren is hersteld, dan moet de reparateur dit alsnog in orde maken.

Als dit niet werkt, volgt stap drie: het inschakelen van de Bovag of de Focwa, mits de reparateur hierbij is aangesloten. Deze organisaties hebben geschillencommissies, die hoor en wederhoor toepassen en schriftelijk advies uitbrengen. Overigens niet bindend.

Stap vier wordt gezet als dit alles op niets uitdraait: het in gebreke stellen van de reparateur. Deze is namelijk tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst tot reparatie, want die moet conform het schaderapport worden hersteld. Hier is dus sprake van wanprestatie. De NKC Juridische Helpdesk kan bij deze stap adviseren. Wie een rechtsbijstandverzekering heeft met dekking voor consumentgerelateerde conflicten, kan deze inschakelen. Het conflict moet dan wel snel worden gemeld.

Tot slot volgt stap vijf, die bij voorkeur moet worden vermeden: de gang naar de rechtbank. Maar zeker niet voor alle bovenstaande stappen zijn gezet.

Tot slot nog wat tips voor als zich een aanrijding voordoet: neem dan altijd gelijk contact op met de alarmcentrale, behalve als de schade zeer beperkt is. Het nummer staat op de groene kaart. Vul samen met de tegenpartij het Europees schadeformulier in en meld de schade zo snel mogelijk bij de verzekeraar of de tussenpersoon.