Praktijkvoorbeelden - Camperruil in Australië?


Sinds ongeveer een jaar hebben we contact met een echtpaar uit Australië over een mogelijke kampeerautoruil. Na een aantal maanden heen en weer te hebben gemaild en gebeld, zijn deze plannen steeds concreter aan het worden. We willen twee maanden rondreizen door Australië met de kampeerauto van het Australische stel. Zij gaan op hun beurt een aantal maanden met onze camper door Europa trekken. Hoewel duidelijk is dat we over en weer geen vergoeding voor het gebruik in rekening brengen, zitten we nog wel met een aantal onbeantwoorde vragen. Hoe denkt bijvoorbeeld de verzekeraar hierover? Moeten we vastleggen dat de andere partij in onze camper mag rijden? Of is het aan te bevelen om het eigendom tijdelijk over te zetten naar de ander?

NKC Juridische Helpdesk:
leg het vast

We raden u aan om met het Australische echtpaar een bruikleenovereenkomst te sluiten over het gebruik van de kampeerauto’s. Hiermee is het voor alle partijen en derden helder wat de afspraken zijn. Dat is ook belangrijk in het geval er iets met de camper gebeurt waardoor u aansprakelijk gesteld wordt. Maar bijvoorbeeld ook als het Australische stel overtredingen begaat met uw camper.

Wat betreft de verzekering adviseren wij om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, met de vraag of er nog iets van u als verzekeringsnemer wordt verwacht. We raden af om de camper over te zetten op naam van de andere partij. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld het weigeren de camper terug te zetten op uw naam.

Als u nog meer vragen heeft of hulp wenst bij het opstellen van de bruikleenovereenkomst, kunt u ons bereiken via 035-5392026.